Przejdź do treści

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności przez internet lub listownie

23/08/2022 20:23

Zaświadczenie o niekaralności z Polski może być ci potrzebne do pracy lub do złożenia wniosku o obywatelstwo. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego możesz uzyskać na trzy sposoby: w urzędach w Polsce, przez internet lub listownie.

Zaświadczenie o niekaralności – czy można je uzyskać w konsulacie? 

Nie, nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia o niekaralności w polskim konsulacie.

Czytaj także: Obywatelstwo niemieckie: Po ilu latach pobytu Polak może złożyć wniosek

Zaświadczenie o niekaralności możesz uzyskać samodzielnie:

 • W Biurze Informacyjnym lub Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych. Możesz skorzystać z usług pełnomocnika.
 • przez internet
 • listownie

Jakie zaświadczenie uzyskasz

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

 • które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 • które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn.  zm.),
 • które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
 • które są poszukiwane listem gończym,
 • które są tymczasowo aresztowane,
 • które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Zaświadczenie o niekaralności z Polski – jak uzyskać je przez internet

Jeśli chcesz załatwić sprawę przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany. Opłata wynosi 20 zł. Pamiętaj, że możesz zapłacić tylko przez system e-KRK.

Ważne: Zaświadczenie, które otrzymasz za pomocą systemu Krajowego Rejestru Karnego, będzie miało formę pliku XML. Pamiętaj, że nie możesz takiego zaświadczenia wydrukować, bo nie będzie ono urzędowym dokumentem. Możesz posługiwać się tylko elektroniczną wersją. To znaczy, że możesz zapisać plik na USB, czy płycie CD i dać na przykład pracodawcy. Zaświadczenie w formie pliku XML jest podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania zaświadczenia o niekaralności przez internet znajdziesz na stronie GOV.pl.

Czytaj także: Obywatelstwo niemieckie ze względu na małżeństwo)

Zaświadczenie o niekaralności – jak uzyskać je korespondencyjnie

Co musisz przygotować

 • zapytanie o udzielenie informacji o osobie – przejdź na stronę Gov.pl- pobierz i wypełnij,
 • potwierdzenie płatności,

pismo od organizatora potwierdzające, że chcesz zostać jako wolontariusz wychowawcą lub kierownikiem – jeśli jako wolontariusz chcesz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży.

Gdzie wysyłasz dokumenty

Do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) albo do dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Tu znajdziesz listę punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego – otwórz plik w nowym oknie.

Opłata wynosi 30 zł.

Możesz:

 • zapłacić gotówką w kasie dowolnego sądu,
 • zapłacić za pomocą znaków opłaty sądowej, które możesz kupić w kasie sądu,
 • zrobić przelew na konto Ministerstwa Sprawiedliwości: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, NBP O/O Warszawa – PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 – Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych). W tytule przelewu wpisz: imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia. Pamiętaj, że data we wniosku musi być taka sama jak data w tytule przelewu. 

Zaświadczenie o niekaralności – w jakim urzędzie je uzyskasz na miejscu

Zaświadczenie o niekaralności możesz uzyskać też od ręki w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) albo w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Tu znajdziesz listę punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego – otwórz plik w nowym oknie. Wniosek może też złożyć osoba przez Ciebie upoważniona. Informację uzyskasz od razu, gdy będziesz składać wniosek.

W wyjątkowych sytuacjach informację możesz dostać później, jednak maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. 

Pamiętaj, żeby wziąć dokument, który potwierdzi twoją tożsamość, na przykład dowód osobisty albo paszport.

Jeśli w twoim imieniu wniosek składa pełnomocnik – napisz w pełnomocnictwie, że może w twoim imieniu złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 30 zł. 

Czytaj także: Polski dowód osobisty dla DZIECKA – wniosek składasz online i nic nie płacisz

Źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de