Przejdź do treści

Obywatelstwo niemieckie: Po ilu latach pobytu Polak może je otrzymać

07/11/2022 20:05
Obywatelstwo niemieckie po ilu latach

Życie w Niemczech: Obywatelstwo niemieckie – po ilu latach Polak pobytu w Niemczech można złożyć wniosek i jakie dokumenty są potrzebne – wyjaśniamy.
Warto wiedzieć: Obywatel RP w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego. Z tego też powodu wielu emigrantów z Polski mieszkających w Niemczech korzysta z prawa do naturalizacji.

Obywatelstwo niemieckie – po ilu latach Polak pobytu w Niemczech


Niemieckie obywatelstwo można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy stwierdzenia pochodzenia. W tym przypadku należy udowodnić i potwierdzić, że któryś z naszych przodków posiadał obywatelstwo niemieckie lub niemieckie korzenie. To skomplikowana procedura, wymagająca przedłożenia wielu dokumentów. Drugim sposobem jest skorzystanie z prawa do naturalizacji. Przysługuje ono osobom, które mieszkają w Niemczech przynajmniej od ośmiu lat – lub trzech, w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Niemiec. Czytaj dalej poniżej lub obejrzyj wideo:

Czytaj więcej: Obywatelstwo niemieckie po ślubie: Jak je uzyskać

Obywatelstwo niemieckie – po ilu latach Polak pobytu można złożyć wniosek i jakie są koszty z tym związane

Wraz z naturalizacją stajesz się równoprawnym obywatelem Republiki Federalnej Niemiec ze wszystkimi prawami i obowiązkami obywatelskimi.

Posiadając obywatelstwo niemieckie nabywasz szereg praw:
– czynne i bierne prawo wyborcze, zarówno w wyborach lokalnych jak i wyborach federalnych
– dostęp do statusu urzędnika państwowego
– ochronę konsularną za granicą
– wszystkie prawa gwarantowane przez Ustawę Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec
– zwolnienie z obowiązku wizowego w wielu krajach na całym świecie

Naturalizacja, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt w Niemczech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa  niemieckiego.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy ukończyli 16 lat składają wniosek samodzielnie, natomiast za dzieci i młodzież do lat 16 o naturalizację wnioskują rodzice.

Obywatelstwo niemieckie: Wymagania przy składaniu wniosku o naturalizację

Każdy, kto mieszkał legalnie i na stałe w Niemczech od ośmiu lat, ma prawo do naturalizacji pod następującymi warunkami:

– zdać tzw. TEST NA OBYWATELSTWO NIEMIECKIE,
–  wykazać posiadanie środków finansowych, umożliwiających utrzymanie się w Niemczech bez korzystania z zasiłku socjalnego Hartz IV i innych zasiłków socjalnych,
–   wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Czytaj: JAK UDOKUMENTOWAĆ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE B1)
– zaakceptować wolnościowy, demokratyczny porządek podstawowy przewidziany w ustawie zasadniczej Federalnej Republiki Niemiec.
– osoba starająca się o naturalizację nie może posiadać wyroku skazującego za czyn karalny. Zobacz: Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Polski przez internet lub listownie

Koszty związane z nabyciem niemieckiego obywatelstwa

Proces uzyskiwania niemieckiego obywatelstwa wiąże się z dodatkowymi kosztami. Oto, ile wynoszą opłaty w poszczególnych przypadkach:

  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa na podstawie prawa do naturalizacji (długoletni pobyt w Niemczech; małżeństwo z obywatelem Niemiec) >>>>  255€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa na podstawie stwierdzenia pochodzenia >>>> 25€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez dzieci, wraz z rodzicami ubiegającymi się o obywatelstwo >>>> 51€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez dzieci, bez rodziców >>>> 255€
  • Opłata za test na obywatelstwo niemieckie >>>> 25€
  • Koszt świadectwa naturalizacji >>>> 25€

>>>Obywatelstwo niemieckie: Warto brać czy nie? Wyniki ankiety

Gdzie złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa niemieckiego

W Republice Federalnej Niemiec przyznawanie obywatelstwa leży w gestii krajów związkowych. Informacje na temat tego, który urząd jest właściwy w sprawie naturalizacji można uzyskać w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania oraz lokalnych urzędach ds. cudzoziemców lub doradztwa dla migrantów.

Test na obywatelstwo

Znajomość systemu prawnego i społecznego oraz warunków życia w Niemczech wymagana do naturalizacji jest zazwyczaj potwierdzana testem na obywatelstwo.
Test ten składa się z 33 pytań, z których 3 dotyczą kraju związkowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Przy każdym pytaniu należy wskazać jedną właściwą spośród czterech możliwych odpowiedzi. Aby zdać egzamin wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 17 pytań. W ostatnich latach statystycznie test zdaje 90 proc. osób.
>>>Kolejnych kilka tysięcy Polaków otrzymało niemieckie obywatelstwo ze względu na pobyt w Niemczech

Kto nie musi zdawać testu na obywatelstwo

Nie musisz przystępować do testu, jeśli nie masz jeszcze 16 lat lub jeśli nie możesz spełnić wymagań z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku. Z testu naturalizacyjnego zwolnione są również osoby, które posiadają niemieckie świadectwo ukończenia szkoły lub są w stanie udowodnić, że pomyślnie ukończyły studia na niemieckim uniwersytecie w dziedzinie prawa, społeczeństwa, nauk społecznych, nauk politycznych lub administracyjnych.

Internetowe centrum testowe BAMF

Na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF) możesz wykonać próbny test na obywatelstwo i wyświetlić pełny katalog możliwych pytań.
Test naturalizacji online
Katalog ogólny online

>>>Sprawdź czy twój niemiecki jest wystarczająco dobry, aby uzyskać niemieckie obywatelstwo

Źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 08/11/2022 05:54