Przejdź do treści

Emerytura w Niemczech: Co zrobić, gdy otrzymywane pieniądze nie wystarczają już na pobyt w domu opieki?

12/10/2022 11:19
Opłata za pobyt w domu opieki w Niemczech. Co zrobić, gdy emerytura nie wystarcza?
Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay.com

Życie w Niemczech – Opłata za pobyt w domu opieki w Niemczech: Ceny żywności, ogrzewania i prądu wciąż rosną. W tym roku zwiększono również wynagrodzenia dla personelu pielęgniarskiego, co równocześnie sprawia, że droższy staje się także pobyt w domu opieki. Co zrobić w przypadku, gdy przez wzrost cen emerytura nie wystarczy nie pokrycie wszystkich kosztów?


Opłata za pobyt w domu opieki w Niemczech. Co zrobić, gdy emerytura nie wystarcza?

Opłata za pobyt w domu opieki w Niemczech – Sprzedaż mieszkania

Osoby wymagające opieki muszą najpierw spieniężyć własny majątek, by sfinansować pobyt w domu. Dopiero wtedy mogą np. poprosić swoje dzieci o zapłatę lub ubiegać się o pomoc państwa.

W pewnych okolicznościach własny dom danej osoby może być również uznany za chroniony składnik majątku. Na przykład, jeśli mieszka tam małżonek. Jeśli jednak dom ma być używany, niekoniecznie musi być sprzedany. Są różne możliwości. „Często można go wynająć” – mówi Verena Querling, prawniczka z Centrum Doradztwa Konsumenckiego NRW. Dochód ten może być następnie wykorzystany do finansowania pobytu w domu opieki.

>>> Ryczałt energetyczny dla emerytów: Oto konkretne daty wypłat. Niektórzy emeryci nie otrzymają dodatku

Opłata za pobyt w domu opieki w Niemczech – Biżuteria i pieniądze przekazane dzieciom

Rodzice i dziadkowie mogą odzyskać darowaną nieruchomość, a także gotówkę lub biżuterię, jeśli chodzi o sfinansowanie pobytu w domu, za który w przeciwnym razie musiałby zapłacić urząd pomocy społecznej.

Dotyczy to jednak tylko prezentów dokonanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. „Jeśli gotówka przekazana w prezencie nie jest już dostępna dla odbiorcy, ponieważ została wydana, osoby dotknięte tym problemem muszą to wyjaśnić” – mówi prawniczka Ulrike Kempchen z BIVA-Pflegeschutzbund, która reprezentuje interesy osób wymagających opieki.

Nawet pieniądze, które babcia przez lata oszczędzała na kontach dla swoich wnuków, mogą być w razie potrzeby odzyskane przez urząd opieki społecznej – wynika z orzeczenia Wyższego Sądu Krajowego w Celle (sygn. akt: 6 U 76/19). Sąd argumentował, że regularne wypłaty dla członków rodziny w celu budowania kapitału to tzw. uprzywilejowane prezenty. Można je odzyskać, jeśli sam darczyńca jest w potrzebie.

>>> Zarobki w Niemczech: Ile zarabiają opiekunki w Niemczech w 2022 r.

Co w przypadku prezentów?

Prezent pieniężny jest zgodnie z prawem tzw. okolicznościową darowizną. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Akwizgranie (sygn. akt 3 S 127/16) z lutego 2017 r. dotyczy to również kieszonkowego wypłacanego przez babcię. W przypadku darowizn okolicznościowych agencja pomocy społecznej nie ma prawa interweniować.

Opłata za pobyt w domu opieki w Niemczech – Kiedy dzieci proszone są o zapłatę?

W przypadku alimentów od rodziców, od początku 2020 roku ma to miejsce tylko wtedy, gdy roczny dochód brutto dziecka przekracza 100 000 euro. „Przy sprawdzaniu limitu dochodów zależy on tylko od dochodów dziecka” – mówi Verena Querling. Osoby, które nie osiągają samodzielnie, a jedynie wspólnie z małżonkiem, dochodu przekraczającego 100 tys. euro, nie są prawnie zobowiązane do współfinansowania miejsca w domu.

>>> Niemcy stoją w obliczu poważnej recesji. Najnowsza prognoza MFW

Kto ma prawo do świadczenia socjalnego „Hilfe zur Pflege”?

Wszyscy, którzy mogą udowodnić, że ich własne dochody są niewystarczające, nie posiadają majątku przekraczającego 5 tys. euro oraz nie mają dzieci, których roczny dochód brutto wynosi 100 tys. euro. Wniosek o ” Hilfe zur Pflege” osoba zainteresowana składa do właściwego urzędu opieki społecznej. Agencja pomocy społecznej sprawdza, czy dana osoba rzeczywiście spełnia wymagania.

Na co jeszcze można zwrócić uwagę?

Mieszkańcy domów opieki mogą często ubiegać się o inne świadczenia z urzędu pomocy społecznej, np. zryczałtowany dodatek odzieżowy. W pewnych okolicznościach sensowne może być również zbadanie możliwości przejścia na opiekę ambulatoryjną. „Często jest to tańsze niż opcja stacjonarna” – mówi Ulrike Kempchen.

Merkur.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 12/10/2022 11:31