Przejdź do treści

Większe dofinansowanie dla studentów i uczniów BAföG w Niemczech

07/04/2022 11:31

Podwyżka BAföG w Niemczech: Uczniowie, stażyści i studenci mają otrzymywać więcej pieniędzy na BAföG od najbliższego semestru zimowego. Koalicja pragnie to zmienić i wdrożyć swoją reformę w życie. Stawka na tzw. podstawowe potrzeby studentów ma wzrosnąć do 449 euro miesięcznie.

Podwyżka BAföG w Niemczech

Podwyżka BAföG w Niemczech

Liczba osób korzystających z BAföG w Niemczech, czyli dofinansowania dla studentów i uczniów od lat spada. Rząd federalny przedstawił nowy projekt ustawy w tej sprawie.

Podstawowa stawka dofinansowanie dla studentów ma wzrosnąć do 449 euro miesięcznie. Studenci, którzy nie mieszkają już z rodzicami, otrzymają 360 euro na czynsz.

Osoby, które nie są już ubezpieczone przez swoich rodziców i które otrzymują również dodatki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od opieki długoterminowej w ramach BAföG, będą mogły w przyszłości otrzymywać maksymalnie 931 euro zamiast 861 euro.

Podwyższone mają być również inne stawki. Na przykład osoby, które po ukończeniu kształcenia zawodowego uczęszczają do szkoły wieczorowej i nie mieszkają z rodzicami, mogą liczyć na otrzymanie do 733 euro.

Wyższe kwoty wolne od podatku

Nie tylko studenci otrzymają wyższe dofinansowanie. Dotacje dla uczniów i stażystów także się zwiększą. Uczniowie, którzy mieszkają poza domem, mogą teraz otrzymać do 629 euro zamiast dotychczasowych 585 euro.

W celu zwiększenia liczby świadczeniobiorców, zostaną podniesione różne zasiłki. Planuje się np. zwiększenie dodatku na opiekę nad dziećmi dla studentów z dziećmi ze 150 do 160 euro.

Studenci bez wpływu na kwotę BAföG, będą mogli zarabiać do 330 euro miesięcznie.

ZOBACZ: Niemieckie uczelnie coraz częściej przyjmują studentów bez matury

Ponadto granica wieku 30 lat w momencie rozpoczęcia BAföG ma być podniesiona do 45 lat, tak aby studenci mogli podejmować studia także później. Absolwenci, którzy ukończyli studia magisterskie, mogą w niektórych przypadkach otrzymać BAföG w jeszcze wyższym wieku.

Więcej o BAföG można przeczytać TUTAJ.

„Chcemy teraz odwrócić ten trend i w końcu ponownie zwiększyć liczbę osób otrzymujących BAföG” – powiedział polityk FDP w „DSW Journal” Niemieckiego Związku Studentów.

Czy BAföG ma prawo zaistnieć?

Z kolei Niemiecka Unia Studentów oceniła tę podwyżkę jako niewystarczającą. „Inflacja pochłonie tę podwyżkę od razu” – powiedział Matthias Anbuhl, sekretarz generalny Studentenwerk. Aby BAföG wystarczało na życie, należałoby podnieść wskaźniki potrzeb „o co najmniej dziesięć procent”.

Źródło: Tagesschau.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:22