Przejdź do treści

Praca w Niemczech. Kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy?

07/01/2023 19:30
urlop okolicznościowy w niemczech

Praca w Niemczech i urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje? Zawarcie związku małżeńskiego, narodziny dziecka lub śmierć bliskiej osoby: w takich przypadkach pracownicy nie muszą wykorzystywać przypisanego im urlopu wypoczynkowego.
Czytaj także: Urlop wypoczynkowy w Niemczech w 2023 roku. Najważniejsze zmianyCzym jest urlop okolicznościowy?

Z prawnego punktu widzenia urlop okolicznościowy to w rzeczywistości „wzajemnie uzgodnione zwolnienie obu stron umowy o pracę z głównych obowiązków wynikających ze stosunku pracy” –  wyjaśnia portalowi Merkur.de Marc André Gimmy, prawnik i specjalista w dziedzinie prawa pracy. Zgodnie z zapisem pracownicy są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, a pracodawca nie musi wypłacać za ten okres wynagrodzenia. „Stosunek pracy ulega zawieszeniu”.

W potocznym użyciu tego terminu urlop okolicznościowy często oznacza jednak zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem wypłaty wynagrodzenia. Urlop okolicznościowy traktowany jest wówczas jako dodatkowy dzień urlopu i jest pełnopłatny.
Czytaj także: Niemcy: Przełomowy wyrok Federalnego Sądu Pracy w sprawie zaległych urlopów. Czekało na to miliony pracowników w Niemczech

Jak reguluje się kwestie urlopu okolicznościowego w Niemczech?

Urlop okolicznościowy nie jest zasadniczo uregulowany prawnie – mówi Marc André Gimmy.
W tym przypadku warto zapoznać się ze swoją umową o pracę lub obowiązującym układem zbiorowym. Według Gimmy’ego, często istnieją „mniej lub bardziej szczegółowe przepisy” dotyczące okoliczności, w jakich pracownicy mogą ubiegać się o kilka dni płatnego urlopu.

Jeśli w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym nie ma specjalnej klauzuli dotyczącej urlopu, pomocny może być § 616 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Może on stanowić podstawę prawną prawa do uzyskania (płatnego) urlopu okolicznościowego. Według niego pracownik, któryjest czasowo pozbawiony możliwości wykonywania pracy z powodów osobistych, ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia za utracony czas.
Czytaj także: Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop w Niemczech?

Co ważne:Ponieważ rozporządzenie to ma charakter dyspozytywny, tzn. może być uszczegółowione, zmienione lub nawet wyłączone przez umowę o pracę, układ zbiorowy lub porozumienie zakładowe, nie ma zastosowania do wszystkich stosunków pracy” – mówi prawnik Gimmy.

Jeśli jednak spełnione są wszystkie warunki określone w § 616 niemieckiego Kodeksu cywilnego, pracownicy mają prawo do zwolnienia z pracy przez pracodawcę i otrzymania za ten okres wynagrodzenia. Należy jednak zauważyć, że paragraf 616 BGB obejmuje tylko czasowe nieobecności. Z reguły zakłada się, że wynoszą one jeden lub dwa dni.

Praca w Niemczech i urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje?

  • Dzień ślubu lub rejestracji związku partnerskiego na mocy ustawy o partnerstwie cywilnym;
  • Pogrzeby bliskich członków rodziny (rodziców, dzieci, współmałżonka);
  • Narodziny dziecka;
  • Nieprzewidziana choroba bliskich krewnych i wymóg opieki;
  • Przeniesienie z powodów służbowych lub urzędowych;
  • Wizyta u lekarza, jeśli zmiana jej terminu nie jest możliwa.

Czy urlop okolicznościowy musi być zatwierdzony?

Co do zasady, wniosek o urlop okolicznościowy musi być złożony i zatwierdzony przez pracodawcę.
Jeśli pracodawca odrzuci wniosek o urlop okolicznościowy, musi podać przyczyny odmowy. Pracownicy nadal mają możliwość wnioskowania o urlop zwykły lub bezpłatny.
Czytaj także: Płatny urlop ojcowski w Niemczech. Rząd federalny podjął decyzję

Merkur.de, PolskiObserwator.de