Przejdź do treści

Ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierającej w Polsce tylko emeryturę zagraniczną

04/05/2017 13:02

Jak ubezpieczyć osobę aktualnie mieszkającą w Polsce, która pobiera emeryturę zagraniczną?

Eksperci z Serwisu Powroty.gov.pl wyjaśniają.

Aby móc korzystać ze świadczeń zdrowotnych w Polsce, finansowanych przez NFZ, trzeba się ubezpieczyć i opłacić składkę.

Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce jest obowiązkowe – obowiązkowo od każdego przychodu odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% lub dobrowolne na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Osoba pobierająca w Polsce emeryturę lub rentę zagraniczną podlega z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i bank wypłacający świadczenie sam odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%, przy czym 7,75% potrącane jest od zaliczki na podatek dochodowy.

 Źródło: Powroty.gov.pl

Więcej wideoporadników znajduje się TUTAJ


Emerytura łączona. Gdzie złożyć wniosek

 

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24