Przejdź do treści

Niemcy: Ważne zmiany w kodeksie pracy weszły w życie

05/08/2022 15:26

Praca w Niemczech: Zmiany w kodeksie pracy w Niemczech – Od 1 sierpnia 2022 roku w Niemczech zaczęła obowiązywać unijna dyrektywa, która gwarantuje wszystkim pracownikom lepsze warunki zatrudnienia. Oto, co się zmieniło.

Ważne zmiany w kodeksie pracy w Niemczech od 1 sierpnia 2022 roku

Z dniem 1 sierpnia 2022 r. w Niemczech weszła w życie ustawa uchwalona 23 czerwca 2022 r. przez Bundestag, w sprawie zagwarantowania pracownikom bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia.

>>>Zarobki w Niemczech. Sprawdź, ile zarobisz na rękę w Niemczech

Praca w Niemczech 2022 – nowe obowiązki pracodawców

Nowa regulacja UE przyjęta przez Bundestag obejmuje aktualizację i rozszerzenie dotychczasowych obowiązków pracodawców w zakresie informowania pracowników o warunkach pracy, wynikających z obowiązującej obecnie dyrektywy Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r.

Celem ogólnym regulacji jest poprawa warunków pracy poprzez promowanie bardziej transparentnego i przewidywalnego zatrudnienia, przy jednoczesnym zapewnieniu zdolności adaptacji rynku pracy. Dotyczy to zwłaszcza pracowników pracujących zdalnie, mający elastyczny czas pracy i pracujących na umowach terminowych.

>>> Praca w Niemczech: 10 niemieckich słów, które powinieneś znać szukając pracy w Niemczech

Cechą nowych form zatrudnienia jest ich mniejsza przewidywalność, a co za tym idzie większa niepewność pracowników co do przysługujących im praw i ochrony socjalnej.

Wszyscy pracodawcy w Niemczech muszą od 1 sierpnia 2022 dostarczyć jeszcze pełniejszych informacji o warunkach kształtujących stosunek pracy. Mają oni obowiązek pisemnego:

  • informowania pracowników o zasadniczych aspektach stosunku pracy,
  • przedstawienia wymogów minimalnych dotyczące warunków pracy (m.in. maksymalną długość okresu próbnego, wymagania dotyczące przewidywalności czasu pracy),
  • przedstawienia wymogów dotyczących prawa pracowników do dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed negatywnymi konsekwencjami z powodu korzystania przez nich uprawnień przewidzianych w Dyrektywie.

To pracownik w Niemczech musi otrzymać na piśmie – nowe wymogi

Pracodawca musi przedstawić na piśmie datę rozpoczęcia stosunku pracy, miejsce jej wykonywania, rodzaju pracy, wynagrodzenia (każdy część, np. premia, dodatek, dopłata musi zostać wymieniona. Samo podanie kwoty brutto już nie wystarcza) oraz ilości godzin pracy z uwzględnieniem przerw i nadgodzin. Nawet jeśli układy zbiorowe mają zastosowanie do stosunku pracy, pracodawca musi to potwierdzić na piśmie. 

Zmiana w prawie nie dotyczy istniejących już umów, a jedynie nowych, zawartych po 1 sierpnia 2022 r. Jednak pracownicy, zatrudnieni przed wejściem w życie ustawy, mogą poprosić pracodawcę o dostarczenie pisemnych warunków kształtujących stosunek pracy (pracodawca ma na to czas od 7 dni do 1 miesiąca).

Grzywna dla pracodawcy

Najbardziej „wybuchową” zmianą, jaką niesie ze sobą nowe prawo, jest kara grzywny za naruszenie ustawy. Od 1 sierpnia 2022 r. na pracodawców, którzy nie wywiązują się z ustawowego obowiązku lub w jakikolwiek inny sposób robią to niewłaściwie lub niewłaściwie, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 2.000,00 euro.

>>>Płaca minimalna w Niemczech 2022: Stawki obowiązujące od 1 lipca 2022 roku

źródło: ec.europa.eu, dgb.de, PolskiObserwator.de