Przejdź do treści

Prawo pracy w Niemczech: Wypowiedzenie umowy e-mailem. Czy to możliwe?

30/11/2022 15:55
Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem w Niemczech. Czy to możliwe?

Praca w Niemczech – Wypowiedzenia to jedna z tych rzeczy w życiu zawodowym, w której nikt nie może sobie pozwolić na niedbałość. Ustawodawca daje w tym zakresie ścisłe wytyczne, czy to dotyczące czasu wypowiedzenia, czy również formy. Wiele osób ma jednak wątpliwości co do tego ostatniego. Czy wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech można wysłać e-mailem?

Niemiecki Kodeks Cywilny (BGB) wyraźnie określa ten przypadek. Zgodnie z § 623 BGB wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć zawsze formę pisemną. Oznacza to, że powiadomienia o wypowiedzeniu umowy wysłane pocztą elektroniczną, faksem, SMS-em, WhatsAppem lub w podobny sposób są nieważne. Wypowiedzenie słowne również nie jest prawnie dopuszczalne. Przepisy te dotyczą zarówno pracodawców, jak i pracowników. Wymóg formy pisemnej nie może być uchylony przez postanowienia umowy o pracę.
>>> Prawo pracy w Niemczech: Okres wypowiedzenia – od czego zależy? Ile wynosi?

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem w Niemczech. Tylko odręczny podpis

Nawet jeśli przy wypowiedzeniu zachowana jest forma pisemna, to jest ono ważne tylko wtedy, gdy pismo jest podpisane własnoręcznie (§ 126 ust. 1 BGB). Wprawdzie prawnie zamiast podpisu dopuszczalna jest również „parafka”, ale w praktyce raczej nie odgrywa to roli. Nawiasem mówiąc, podpis na dokumencie nie musi być czytelny.
>>> Weihnachtsgeld a wypowiedzenie umowy o pracę. W niektórych przypadkach pracownikowi wciąż przysługuje premia

W przypadku otrzymania wypowiedzenia pocztą elektroniczną lub w innej niedozwolonej formie, pracownicy mogą po upływie trzytygodniowego okresu wypowiedzenia nadal kwestionować sprawę w sądzie.

Merkur.de, PolskiObserwator.de