Przejdź do treści

Ważne zmiany dla pracowników zatrudnionych na Midijob: Od 2023 roku około 3,5 miliona osób będzie mogło zarobić o wiele więcej

05/11/2022 18:48
Wyższy limit zarobków na Midijob od stycznia 2023

Praca w Niemczech: Wyższy limit zarobków na Midijob od stycznia 2023. Szykuje się duża podwyżka dochodów osób zatrudnionych na Midijob. Wszystko co trzeba wiedzieć o pracy na zasadzie Midijob w 2023 roku.
Ważne zmiany dla zatrudnionych na Minijob od 1 października 2022 roku

Wyższy limit zarobków na Midijob od stycznia 2023

Od 2023 roku pracownicy zatrudnieni na Midijob będą mogli zarobić więcej o 400 euro miesięcznie. W październiku 2022 roku limit ten wzrósł do 1600 euro. Od 1 stycznia podniesie się do 2000 euro. W rezultacie pracownicy z tego przedziału płac zapłacą mniej składek na ubezpieczenie społeczne. Należy przypomnieć, że w przeciwieństwie do pracowników zatrudnionych na tzw. Minijob, pracownicy Modijob podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne. Kolejna podwyżka została przewidziany w III pakiecie ulg, który został wprowadzony w celu odciążenia finansowego obywateli.

Czym jest Midijob?

„Midijob” to wariant pracy zarobkowej, w którym pracownicy nie mieszczą się w granicach wytyczonych dla „Minijob”. Pomimo tego, że ten rodzaj zatrudnienia jest nadal mało znany, w Niemczech zatrudnionych na Midijob jest około 3,5 miliona osób.

Zalety pracy na Midijob

  • Uprawnienie do emerytury: Osoby zatrudnione na Midijob mają prawo, podobnie jak pracownicy pełnoetatowi do emerytury.
  • Pełna ochrona: Pracownicy mają prawo do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na opiekę długoterminową oraz do chorobowego.
  • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: Pracownik, który pracuje przez co najmniej 1 rok, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 60% średnich zarobków netto (okres: ostatnie 12 miesięcy). Jeśli pracownik ma dzieci, odsetek ten wynosi aż 67%.

Dodatek świąteczny zostanie wypłacony już w tym miesiącu. Oto komu przysługuje i jaka jest jego wysokość. OBEJRZYJ 👇👇👇

Wady pracy na Midijob

  • Odliczenia podatkowe: W przeciwieństwie do pracowników pozostających w stosunku pracy typu Minijob, pracownicy tzw. zatrudnienia w obszarze przejściowym (Beschäftigungen im Übergangbereich), czyli Midijob muszą płacić podatki. Dlatego też zarobek brutto nie oznacza płacy netto. Faktyczna płaca jest niższa.

Ci pracownicy nie mogą pracować na Midijob

Na tzw. Midijob nie mogą pracować osoby uczące się, praktykanci, osoby uczące się na studiach dualnych, wolontariusze i osoby odbywające służbę zastępczą. Także w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin i kursów w ramach aktywizacji bezrobotnych przepisy Midijob nie obowiązują.

Wyższy limit zarobków na Midijob od stycznia 2023

Wyższy limit zarobków na Midijob od stycznia 2023: Ile godzin może pracować osoba zatrudniona na Midijob?

W związku z tym, że osoby zatrudnione na Midijob mogą obecnie zarobić maksymalnie 1600 euro, mają także ograniczony czas pracy. Maksymalne godziny, które można przepracować, zależą również od stawki godzinowej pracownika. 

Jak obliczana jest pensja pracowników zatrudnionych na Midijob?

W przypadku pracowników zatrudnionych na Midijob, składki na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalne i na wypadek bezrobocia nie są oparte na wynagrodzeniu rzeczywistym. Przy obliczaniu składek należy wziąć pod uwagę określony wzór:

Dochód zobowiązujący do płacenia składek = 1,1440111111 x wynagrodzenie za pracę – 230.4177777777

Przy ustalaniu dochodu podlegającego składce na składkę pracowniczą stosuje się następujący skrócony wzór:

Dochód składkowy = 1.4814814814 x wynagrodzenie za pracę – 770.3703703703

źródło: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 05/11/2022 19:28