Przejdź do treści

Niemcy: Zmiany w umowach o pracę w Niemczech. O tym musi wiedzieć każdy pracownik

26/07/2022 13:47

Praca w Niemczech: Zmiany w umowach o pracę w Niemczech. Umowy o pracę w Niemczech muszą zostać skorygowane już od 1 sierpnia 2022 roku.

Zmiany w umowach o pracę w Niemczech

Zmiany w umowach o pracę w Niemczech od 1 sierpnia 2022 roku

W związku z wdrożeniem unijnych przepisów, szykują się duże zmiany w umowach o pracę w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej. Rozbudowana zostaje treść umowy o pracę.

Od sierpnia 2022 roku wchodzi w życie w Niemczech nowa dyrektywa UE z 16 kwietnia 2019 r., której celem jest poprawa warunków pracy. Nowa regulacja UE przyjęta przez Bundestag obejmuje aktualizację i rozszerzenie dotychczasowych obowiązków pracodawców w zakresie informowania pracowników o warunkach pracy, wynikających z obowiązującej obecnie dyrektywy Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r.

>>> Zmiany w kodeksie pracy w Niemczech. Ich celem jest poprawa warunków pracy

Informacje w umowie o pracę w Niemczech od 1 sierpnia 2022 roku

Umowy o pracę w Niemczech DO 1 sierpnia zawierają następujące punkty:

 • Nazwa i adres umawiających się stron
 • Data zawarcia stosunku pracy
 • Czas trwania stosunku pracy w przypadku umowy na czas określony
 • Miejsce pracy
 • Tytuł lub opis stanowiska
 • Wysokość wynagrodzenia
 • czas pracy
 • Długość corocznego urlopu wypoczynkowego
 • okresy wypowiedzenia
 • Ogólne odniesienie do układów zbiorowych, umów zakładowych i usługowych, które mają zastosowanie do stosunku pracy.

Wraz z nową dyrektywą UE i związaną z nią nowelizacją prawa wymagania te ulegają zmianie. Zmiany obowiązują od 1 sierpnia 2022 roku:

Oprócz powyższych punktów pracodawcy muszą OD 1 sierpnia 2022 roku podać również następujące informacje:

 • jeśli uzgodniono, długość okresu próbnego,
 • data i sposób rozwiązania stosunku pracy,
 • Wysokość wynagrodzenia oraz jego składników: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki, premie i dodatki specjalne oraz inne składniki wynagrodzenia, z których każdy musi być określony osobno, termin ich płatności i rodzaj wypłaty,
 • wymiar pracy, przerwy na odpoczynek i okresy odpoczynku oraz, w przypadku uzgodnionej pracy zmianowej, system zmianowy,
 • Wszelkie uprawnienia do szkolenia zapewnianego przez pracodawcę,
 • miejsce lub miejsca pracy,
 • jeśli układy zbiorowe mają zastosowanie do stosunku pracy, pracodawca musi to potwierdzić na piśmie.

Zmiana w prawie nie dotyczy istniejących już umów, a jedynie nowych, zawartych po 1 sierpnia 2022 r. Jednak pracownicy, zatrudnieni przed wejściem w życie ustawy, mogą poprosić pracodawcę o dostarczenie pisemnych warunków kształtujących stosunek pracy (pracodawca ma na to czas od 7 dni do 1 miesiąca).

Grzywna dla pracodawcy

Najbardziej „wybuchową” zmianą, jaką niesie ze sobą nowe prawo, jest kara grzywny za naruszenie ustawy. Od 1 sierpnia 2022 r. na pracodawców, którzy nie wywiązują się z ustawowego obowiązku lub w jakikolwiek inny sposób robią to niewłaściwie lub niewłaściwie, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 2.000,00 euro.

źródło: dgb.de, PolskiObserwator.de