Przejdź do treści

Niemcy: Zmiany w kodeksie pracy w Niemczech. Ich celem jest poprawa warunków pracy

23/07/2022 16:39

Praca w Niemczech: Ważne zmiany w kodeksie pracy w Niemczech. Od sierpnia 2022 roku wejdzie w życie w Niemczech nowa dyrektywa UE z 16 kwietnia 2019 r., której celem jest poprawa warunków pracy.

Ważne zmiany w kodeksie pracy w Niemczech

Ważne zmiany w kodeksie pracy w Niemczech

23 czerwca 2022 r. Bundestag uchwalił nową ustawę o bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy. Ustawa wchodzi w życie w Niemczech 1 sierpnia 2022 r.

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Niemczech

Nowa regulacja UE przyjęta przez Bundestag obejmuje aktualizację i rozszerzenie dotychczasowych obowiązków pracodawców w zakresie informowania pracowników o warunkach pracy, wynikających z obowiązującej obecnie dyrektywy Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r.

>>> Praca za granicą nie da Polakom emerytury? „Muszą sami zadbać o ubezpieczenie”

Ustanawia ona nowe minimalne wymagania, w celu zagwarantowania wszystkim pracownikom, w tym również pracującym w ramach nietypowych umów, większej transparentności i przewidywalności w zakresie warunków ich zatrudnienia.  

Celem ogólnym regulacji jest poprawa warunków pracy poprzez promowanie bardziej transparentnego i przewidywalnego zatrudnienia, przy jednoczesnym zapewnieniu zdolności adaptacji rynku pracy.

Rozszerzenie obowiązków pracodawcy wobec pracowników

Przeprowadzona przez Komisję Europejską ocena funkcjonowania dotychczasowej dyrektywy w sprawie pisemnego oświadczenia, wykazała, że obecne przepisy nie odpowiadają aktualnej sytuacji na rynku pracy, która od czasu wprowadzenia tej dyrektywy w 1991 r. uległa znaczącym zmianom. Zmiany demograficzne i cyfryzacja doprowadziły do powstania nowych form zatrudnienia, z jednej strony bardziej elastycznych, z drugiej zaś – nie tak stabilnych, jak tradycyjny stosunek pracy.

>>> Praca w Niemczech: 10 niemieckich słów, które powinieneś znać szukając pracy w Niemczech

Cechą nowych form zatrudnienia jest ich mniejsza przewidywalność, a co za tym idzie większa niepewność pracowników co do przysługujących im praw i ochrony socjalnej.

Wszyscy pracodawcy w Niemczech muszą od 1 sierpnia 2022 dostarczyć jeszcze pełniejszych informacji o warunkach kształtujących stosunek pracy. Mają oni obowiązek pisemnego:

  • informowania pracowników o zasadniczych aspektach stosunku pracy,
  • przedstawienia wymogów minimalnych dotyczące warunków pracy (m.in. maksymalną długość okresu próbnego, wymagania dotyczące przewidywalności czasu pracy),
  • przedstawienia wymogów dotyczących prawa pracowników do dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed negatywnymi konsekwencjami z powodu korzystania przez nich uprawnień przewidzianych w Dyrektywie.

WAŻNE!

Pracodawca musi przedstawić na piśmie datę rozpoczęcia stosunku pracy, miejsce jej wykonywania, rodzaju pracy, wynagrodzenia (każdy część, np. premia, dodatek, dopłata musi zostać wymieniona. Samo podanie kwoty brutto już nie wystarcza) oraz ilości godzin pracy z uwzględnieniem przerw i nadgodzin. Nawet jeśli układy zbiorowe mają zastosowanie do stosunku pracy, pracodawca musi to potwierdzić na piśmie. 

Zmiana w prawie nie dotyczy istniejących już umów, a jedynie nowych, zawartych po 1 sierpnia 2022 r. Jednak pracownicy, zatrudnieni przed wejściem w życie ustawy, mogą poprosić pracodawcę o dostarczenie pisemnych warunków kształtujących stosunek pracy (pracodawca ma na to czas od 7 dni do 1 miesiąca).

Grzywna dla pracodawcy

Najbardziej „wybuchową” zmianą, jaką niesie ze sobą nowe prawo, jest kara grzywny za naruszenie ustawy. Od 1 sierpnia 2022 r. na pracodawców, którzy nie wywiązują się z ustawowego obowiązku lub w jakikolwiek inny sposób robią to niewłaściwie lub niewłaściwie, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 2.000,00 euro.

źródło: ec.europa.eu, dgb.de, PolskiObserwator.de