Przejdź do treści

Oto Polak z Niemiec, który będzie doradzać w sprawach dot. Polaków za granicą

06/09/2016 08:41 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:53

senat_RPWyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał dotyczących Polaków za granicą to jedno z zadań jakie należeć będzie do członków Polonijnej Rady Konsultacyjne.

16 członków Rady powołał wczoraj Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W jej skłąd weszli reprezentanci organizacji polonijnych. Ich zadaniem będzie doradzanie  Senatowi w sprawach dot. Polaków za granicą.

W skład Rady weszli: Stanisław Aloszko, prezes Federacji Polonii Francuskiej, Adam Bąk, prezes Adam M. Bak Foundation (USA), Maria Szonert Binienda, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej do Spraw Polskich, Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Halina Csúcs Lászlóné, Rzecznik Narodowości Polskiej, Zgromadzenie Narodowe Węgier, Jan Cytowski, prezes Rady Polonii Świata, Adam Gajkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Polonia w Australii, Barbara Kukulska, prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu (RPA), Tomasz Machura, powiernik Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, ksiądz Zdzisław Malczewski, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, Piotr Małoszewski, wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (Szwecja), Ewa Stasinowska, prezes Klubu Gazety Polskiej w Amsterdamie (Holandia), Aleksandra Ślusarek, przewodnicząca Związku Repatriantów RP – z Kazachstanu), i Rita Tamašunienė, poseł do litewskiego Sejmu, przewodnicząca klubu parlamentarnego AWPL-ZchR .

Prof. Piotr Małoszewski urodził się w 1950 r. w Krakowie. Polski naukowiec, geolog, profesor nauk o Ziemi, działacz polonijny i katolicki. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim (2000), Komandorskim (2012) i Komandorskim z Gwiazdą (2016)  Orderu Odrodzenia Polski. Kawaler, a od 2014 komandor Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Zawodowo od 1973 przez dwadzieścia lat związany z krakowskim Instytutem Fizyki Jądrowej. Był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Od połowy lat 80. pracuje naukowo poza granicami Polski. W 2004 został wicedyrektorem Instytutu Ekologii Wód Podziemnych w centrum badawczym w Monachium. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z hydrogeologią, hydrologią znacznikową i geologią.
Jest również aktywnym działaczem polonijnym i katolickim. Od 1993 do 1999 był dyrektorem Szkoły Przedmiotów Ojczystych działającej przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Współtworzył Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, przewodniczył Radzie Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech, wszedł także w skład Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium. (biogram za: Wikipedia)

„Chcemy, aby nasza współpraca była coraz intensywniejsza, coraz lepsza, głębsza – na różnych płaszczyznach – mówię nie tylko o oświacie, kulturze, nauczaniu języka polskiego ale również nauka i wymiana sukcesów” – powiedział marszałek Senatu podczas uroczystości powołania członków Rady. Zachęcał ich, by byli „ambasadorami Polski w świecie, by mówili po polsku, przekazywali autentyczny obraz naszego kraju”.

5 września 2016 r. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski powołał 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Fot. Senat.gov.pl
5 września 2016 r. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski powołał 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Fot. Senat.gov.pl

Zadania Rady i historia jej powstania
Polonijna Rada Konsultacyjna, która będzie doradzać izbie w sprawach dot. Polonii i Polaków za granicą została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca.

Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzył Senat V kadencji w listopadzie 2002 r. Funkcjonowała do 2012 r., kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do ministerstwa spraw zagranicznych; w 2013 r. uchwała o utworzeniu Rady została formalnie uchylona przez Senat.

Działalność Polonijnej Rady Polonijnej
Wyniki prac Rady marszałek Senatu ma przedstawiać Prezydium izby i właściwym komisjom senackim. Opinie Rady nie będą mieć charakteru wiążącego dla tych gremiów.

Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy; będą oni pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu.
Marszałek będzie zwoływać posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

Powrót środków budżetowych na współpracę z Polonią  z MSZ do Senatu
Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.; w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Obecnie środki te wracają do dyspozycji Senatu – w 2016 r. są wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać Senat.

Źródła: PAP oraz  Dziennik.com