Przejdź do treści

Pierwszy kraj w UE wprowadzi podatek klimatyczny od mięsa i mleka

27/06/2024 09:31 - AKTUALIZACJA 27/06/2024 10:23
Podatek klimatyczny od mięsa i mleka

Podatek klimatyczny od mięsa i mleka. Pierwszy kraj w UE chce w ten sposób osiągnąć swoje cele klimatyczne. Mowa o Danii, która chce być pierwszym krajem na świecie, który wprowadzi podatek klimatyczny od hodowli trzody chlewnej i bydła mlecznego. „Zachęcamy do tego inne kraje” – powiedział minister finansów Jeppe Bruus, wyjaśniając agencji informacyjnej Reuters motywację stojącą za środkiem „ochrony klimatu”. Wprowadzenie podatku będzie wiązać się z podwyżką cen.

Pierwszy kraj w UE wprowadza podatek klimatyczny od mięsa i mleka

Eksperci zalecili wprowadzenie podatku od emisji gazów cieplarnianych w branży. Dania, główny eksporter mięsa i nabiału, również chce osiągnąć swój cel, jakim jest ograniczenie emisji o 70 procent do 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990.

Rolnictwo w Danii odpowiada za 35% emisji w kraju. Nowa Zelandia, posiadająca dużą gospodarkę rolną, porzuciła taki plan po silnym sprzeciwie ze strony rolników, pisze Heute. Czytaj dalej pod zdjęciem

Podatek klimatyczny od mięsa i mleka

„Metan jest znacznie bardziej szkodliwy dla klimatu niż CO2”

Projekt ustawy musi jeszcze przejść przez duński parlament. Ma jednak duże szanse na przyjęcie, ponieważ istnieje duże poparcie dla przepisów dotyczących gazów cieplarnianych w sektorze rolnym, nawet w samej branży. Emisja metanu jest spowodowana głównie produkcją mięsa i mleka. Metan jest znacznie bardziej szkodliwy dla klimatu niż CO2 i ulega konwersji na tzw. ekwiwalenty CO2.
Przeczytaj: Nadchodzi podatek od ciast: wkrótce zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie UE

„Średni czas życia metanu w atmosferze wynosi około 12,4 lat, czyli jest znacznie krótszy niż CO2. Stanowi jednak znaczną część wywołanego przez człowieka efektu cieplarnianego, ponieważ gaz ten jest 25 razy skuteczniejszy niż dwutlenek węgla” – wyjaśniają władze.

Planuje się, że w 2030 r. rolnicy będą płacić równowartość około 40 euro za tonę CO2 , która następnie powinna wzrosnąć do około 100 euro w 2035 r. W zamian rolnicy powinni korzystać z ulg w podatku dochodowym, tak aby obciążenie wynosiło od około 15 do 40 euro za tonę CO2.