Przejdź do treści

Płaca minimalna w Holandii od lipca 2024. Tyle wyniesie planowana podwyżka

02/04/2024 23:45 - AKTUALIZACJA 02/04/2024 23:45
Płaca minimalna w Holandii od lipca 2024

HolandiaPłaca minimalna w Holandii od lipca 2024 roku: Większość partii w Izbie Reprezentantów, zarówno lewicowych, jak i prawicowych, jest zgodna co do jednego: konieczne jest podniesienie ustawowej płacy minimalnej. Z uwagi na to, że pracownicy na najniższych szczeblach rynku pracy często nie są w stanie godnie żyć ze swojej pensji, obecnie ustępujący rząd przedstawia parlamentowi projekt ustawy nadzwyczajnej, mający na celu wprowadzenie podwyżki minimalnego wynagrodzenia o 1,2% od 1 lipca 2024 roku.

Zgodnie z proponowanym przepisem, począwszy od 1 lipca 2024 roku, pracodawca będzie zobowiązany płacić co najmniej 13,43 euro za godzinę pracy. W rezultacie pracownicy staną się drożsi dla przedsiębiorstw, co może skłaniać firmy do korzystania z usług pracowników samozatrudnionych do wykonywania bardziej elastycznych form zatrudnienia.
Przeczytaj: Emerytura w Holandii: Tyle pieniędzy otrzymuje przeciętny Holender na emeryturze

Płaca minimalna w Holandii od lipca 2024

Podwyżka płacy minimalnej jest efektem dyskusji, która miała miejsce w Izbie Reprezentantów w Prinsjesdag, podczas którego rząd holenderski ogłasza plany budżetowe na rok następny. To wydarzenie miało miejsce dwa miesiące przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Większość ugrupowań politycznych opowiadała się za zwiększeniem minimalnej i zgłosiła poprawki do budżetu, aby podwyżka ta została faktycznie wprowadzona w 2024 roku.

Od lipca 2024 r. co najmniej 13,43 euro za godzinę

Minimalna stawka godzinowa w Holandii jest dostosowywana co sześć miesięcy w oparciu o inflację i wynagrodzenia w ramach układu zbiorowego pracy. Korekta wpływa również na różne świadczenia i AOW. Dlatego też od lipca 2024 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie z obecnych 13,27 euro za godzinę do co najmniej 13,43 euro. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak podwyżka o 1,2% od 1 lipca wpłynie na portfele obywateli. Zależy to od sześciomiesięcznej indeksacji płacy minimalnej. Ostateczne kwoty zostaną ogłoszone wiosną 2024 roku.
Czytaj dalej poniżej

Aktualnie poziom cen i obciążenie podatkowe są tak wysokie, że niektóre osoby pracujące nadal znajdują się w sytuacji ubóstwa. Z tego punktu widzenia, istnieje rzeczywista potrzeba zwiększenia płac, co może niepokoić pracodawców, już i tak uważających, że koszty zatrudnienia są wysokie. Niemniej jednak w kraju istnieje nadal dużo miejsc pracy o niskim wynagrodzeniu, zwłaszcza w centrach dystrybucyjnych, szklarniach, zakładach mięsnych, sektorze transportowym oraz dla pracowników sezonowych. Źródło: personeelsnet.nl, polskiobserwator.de