Przejdź do treści

Tyle wynosi płaca minimalna w Polsce. Stawki obowiązujące od 1 lipca 2024 r.

Tagi:
02/07/2024 07:06 - AKTUALIZACJA 02/07/2024 07:10

Płaca minimalna w Polsce w 2024 roku – aktualne stawki. Od 1 lipca miesięczna płaca minimalna w Polsce wzrosła o 700 zł w stosunku do poprzednich stawek, osiągając nowe, wyższe kwoty. Stawka godzinowa również została podwyższona, co bezpośrednio wpłynęło na wynagrodzenie milionów pracowników. Zmiana ta oznacza, że podstawowe wynagrodzenie wzrosło o 156% w porównaniu do roku 2014. Oto, ile obecnie wynosi najniższa krajowa w Polsce.

Płaca minimalna w Polsce w 2024 roku

Od 1 lipca 2024 r. obowiązuje nowa płaca minimalna w Polsce. W lipcu 2024 r. najniższa krajowa wzrosła do 4300 złotych brutto miesięcznie, co stanowi wzrost o 700 złotych w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 roku (3600 zł brutto), czyli o 19,4%. Przypomnijmy, że pierwsza podwyżka w 2024 roku miała miejsce w styczniu, kiedy to płaca minimalna wyniosła 4242 złotych brutto. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi od lipca 28,1 złotych brutto. W porównaniu do lipca 2023 roku, nastąpił wzrost o 4,6 zł, czyli o 19,5%. Na początku roku, od 1 stycznia 2024 roku, stawka ta wynosiła 27,70 złotych brutto, co oznaczało wzrost o 4,9 zł w stosunku do stycznia 2023 roku. (Dalsza część artykułu poniżej)
Przeczytaj także: 5 radykalnych zmian w Polsce od 1 lipca. Mają wpływ na wszystkich obywateli

Minimalna stawka godzinowa w Polsce w 2024 r.

nowe banknoty z wizerunkiem Karola III

Minimalna stawka godzinowa w Polsce obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku i dotyczy pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Ta regulacja została wprowadzona w celu ograniczenia nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrony osób najniżej wynagradzanych.

Minimalna stawka godzinowa obejmuje:

  • Osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej – które pracują na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.
  • Samozatrudnionych – czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami. Dotyczy to działalności zarejestrowanej zarówno w Polsce, jak i w państwach spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Minimalna stawka godzinowa nie różni się w zależności od regionu, branży, sektora gospodarczego, grupy zawodowej czy posiadanych kwalifikacji i jest ogólnokrajowa.
Podmioty zobowiązane do stosowania minimalnej stawki godzinowej to przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, takie jak instytucje publiczne i urzędy administracji rządowej.
Przeczytaj także: Podwyżka płacy minimalnej w Niemczech. Tyle będzie wynosić najniższa krajowa od 1 stycznia 2025 r.

Wyjątki od obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej w Polsce

Nie wszystkie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług podlegają obowiązkowi zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Wyjątki obejmują umowy zawierane między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz umowy, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia decyduje zleceniobiorca i otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Wyłączone są także umowy dotyczące całodobowej opieki nad osobami.

Co grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie minimalnej stawki godzinowej?

Zleceniodawcy, którzy nie przestrzegają minimalnej stawki godzinowej, podlegają karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł – czytamy na stronie gov.pl.
Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie także do umów zawartych ustnie, a wynagrodzenie podlega ochronie przed egzekucją, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego.