Przejdź do treści

Płaca minimalna w UE. Duże zaskoczenie wobec Niemiec na tle innych państw, w tym Polski

15/04/2024 18:26 - AKTUALIZACJA 15/04/2024 18:46
Podwyżka płacy minimalnej w Niemczech 2024

Podwyżka płacy minimalnej w UE nie jest jednakowa w poszczególnych krajach. W wielu krajach Unii Europejskiej pracownicy będą mogli cieszyć się dużym wzrostem swoich dochodów. Niemcy tymczasem nie mają zbyt wielu powodów do radości. “Na tle innych europejskich państw, w tym Polski wzrost najniższej krajowej w Niemczech jest naprawdę niski” – informują niemieccy ekonomiści. 

Podwyżka płacy minimalnej w UE

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (WSI) Fundacji Hansa Böcklera w swoim ostatnim raporcie, wskazał, że 22 kraje UE, posiadające ogólną płacę minimalną, zwiększyły ją średnio o 9,7 procent, co jest reakcją na wysoką inflację. Ten wzrost był szczególnie odczuwalny w krajach Europy Wschodniej, jednak również Holandia oraz Irlandia zanotowały znaczące podwyżki odpowiednio o 12,9% i 12,4%.

W przeciwieństwie do większości państw europejskich, Niemcy zdecydowały się na bardziej konserwatywne podejście, podnosząc płacę minimalną tylko o 3,4% do 12,41 euro brutto. To stawia Niemcy na jednym z niższych miejsc w UE pod względem tempa wzrostu płacy minimalnej, co jest wyzwaniem w kontekście konieczności dostosowania krajowego prawa do unijnej dyrektywy dotyczącej płacy minimalnej, która ma zostać wdrożona do listopada 2024 roku. (Czytaj także: Niemcy: podwyżka płacy minimalnej od 1 maja 2024, ale tylko w Berlinie)

Dyrektywa UE w sprawie płacy minimalnej

Dyrektywa ta zaleca, aby płaca minimalna wynosiła co najmniej 60% mediany wynagrodzeń lub 50% średniego wynagrodzenia w danym kraju. Według raportu WSI, jedynie trzy kraje – Portugalia, Słowenia i Francja – osiągnęły lub przekroczyły próg 60 procent mediany. Niemcy jednak oddalają się od tych rekomendacji, co sygnalizuje potrzebę istotnych zmian w polityce wynagrodzeń – podaje Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Czytaj dalej poniżej

ile trzeba zarabiać w Niemczech

W kontekście realnych wartości płac, ostatnie podwyżki były także odpowiedzią na zwiększone koszty utrzymania. Niemiecka płaca minimalna, mimo nominalnego wzrostu, nie kompensuje w pełni inflacji, co obniża realną wartość zarobków. Od 2015 roku płaca minimalna w Niemczech wzrosła realnie tylko o 15,2%, głównie dzięki wyjątkowej podwyżce do 12 euro w październiku 2022 roku.

Znacząca podwyżka płacy minimalnej w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej

Kraje Europy Południowej i Wschodniej zbliżyły się do poziomów płacy minimalnej obowiązujących w Europie Zachodniej, znacznie zmniejszając różnice między regionami. Chociaż płace minimalne w tych krajach wciąż są niższe niż na Zachodzie, nie różnią się już tak znacząco od siebie, jak było to kilka lat temu – wynika z analizy WSI. Płace wahają się od 7,25 euro w Słowenii przez 6,10 euro w Polsce, do 4,51 euro w Grecji. Najniższe stawki obowiązują na Węgrzech (4,02 euro), w Rumunii (3,99 euro) i Bułgarii (2,85 euro). Zmniejszenie rozpiętości płac w UE jest znaczące: w 2015 roku płaca minimalna w Luksemburgu była prawie dziesięciokrotnie wyższa niż w Bułgarii, a na początku 2024 roku ten stosunek spadł do 5,2. Czytaj dalej poniżej

Tradycyjna polska firma wprowadza 4-dniowy tydzień pracy

Płaca minimalna na świecie – pozytywny przykład Nowej Zelandii

Analiza WSI wskazuje również na interesujące różnice w płacach minimalnych na poziomie międzynarodowym. Na przykład w Nowej Zelandii, gdzie płaca minimalna jest jedną z najwyższych w stosunku do mediany wynagrodzeń, nie odnotowano negatywnego wpływu na zatrudnienie czy inflację.

Kraje UE bez płacy minimalnej

Pomimo że w krajach takich jak Austria, kraje nordyckie czy Włochy nie ma ustawowej płacy minimalnej, wysoki poziom rokowań zbiorowych skutecznie zabezpiecza odpowiedni poziom wynagrodzeń. Dyrektywa UE nawołuje państwa członkowskie, które mają mniej niż 80% pracowników objętych układami zbiorowymi, do tworzenia planów działania mających na celu wzmocnienie rokowań zbiorowych, co jest szczególnie istotne dla krajów takich jak Niemcy.
Źródło: Boeckler.de, PolskiObserwator.de

Przeczytaj także:
Ile wynosi najniższa krajowa w Niemczech netto? Odpowiedź może cię zaskoczyć
Podwyżka płacy minimalnej w Niemczech. Tyle będzie wynosić najniższa krajowa od 1 stycznia 2025 r.