Przejdź do treści

Polska nie odpuszcza w walce o ponad 6 BLN zł reparacji wojennych – Wysyła dziesiątki not do krajów UE, NATO, a nawet do ONZ

Tagi:
04/01/2023 07:00 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 18:26
Polska walczy o reparacje wojenne

Polska walczy o reparacje wojenne. Polski wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Arkadiusz Mularczyk, ogłosił, że zostanie wysłany wniosek do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) o podjęcie interwencji w sprawie reparacji wojennych. Do tej pory Polska wysłała ponad 50 not do różnych krajów UE i NATO oraz do różnych instytucji.
>>>> Zarobki w Niemczech: Ile wynoszą brutto, a ile netto

Polska walczy o reparacje wojenne

W Programie 1 Polskiego Radia, wiceszef MSZ Mularczyk powiedział, że polski rząd podjął szereg działań w sprawie reparacji wojennych, wysyłając ponad 50 not do krajów Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO oraz do UNESCO w sprawie zrabowanych Polsce dzieł kultury.”Wysłaliśmy ponad 50 not do krajów Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO, tak że ta sprawa jest znana w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym, wśród naszych sojuszników”.

Rząd złożył także wniosek do ONZ, prosząc o interwencję w tej sprawie i stworzenie platformy dialogu z Niemcami, które jak na razie nie chcą go prowadzić. „Dzisiaj myślę, że to będzie chyba najważniejsze wystąpienie czy interwencja, kierujemy również wniosek do ONZ z prośbą o podjęcie właśnie interwencji w tym obszarze” — podkreślił Mularczyk.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy te działania miały na celu „umiędzynarodowienie problematyki odszkodowań i reperacji” oraz uświadomienie politykom i dyplomatom, że problem nierozliczonych zbrodni jest nierozwiązany.

Przypominamy, że we wrześniu 2022 r. opublikowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, którego kwota została oszacowana na ponad 6 bln 220 mld 609 mln zł

>>>> Niemcy: Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymają dodatki finansowe w 2023 roku

Treść noty dyplomatycznej do Niemiec z października 2022 roku

MSZ opublikował na stronie komunikat dotyczący skierowanej 3 października do rządu Niemiec noty dyplomatycznej, w której strona polska wezwała niemiecką do wypłacenia Polsce odszkodowań za straty wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej. W nocie dyplomatycznej do Rządu Republiki Federalnej Niemiec wystosowanej przez Rzeczpospolitą Polską ws. odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945 Rzeczpospolita Polska domaga się:

  1. Odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych;
  2. Zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd;
  3. Podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec;
  4. Zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych;
  5. Uregulowania należności wynikających z rabunkowej działalności Kas Kredytowych Rzeszy finansujących zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy oraz z działalności Banku Emisyjnego w Polsce;
  6. Pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech;
  7. Pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego;
  8. Właściwej współpracy z Rzeczpospolitą Polską w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej;
  9. Podjęcia przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom.

>>>> Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2023 roku

Źródło: PAP, PolskiObserwator