Przejdź do treści

Polacy już nie chcą wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. Wolą zamieszkać w Niemczech

15/02/2022 15:07

Przeprowadzki Polaków do Niemiec: Po raz pierwszy od 2012 roku to Niemcy były głównym kierunkiem wyprowadzek Polaków za granicę. Co 5. Polak decydujący się w ubiegłym roku na wyjazd z Polski wybierał Niemcy jako kraj docelowy. Najnowszy raport Clicktrans.pl „Przeprowadzki 2021- jak i dokąd przeprowadzali się Polacy”.

Przeprowadzki Polaków do Niemiec
Fot. Pixabay.com

Przeprowadzki Polaków do Niemiec: Zmienił się kierunek emigracyjny Polaków

W 2021 roku po raz pierwszy od niemal 10 lat, głównym kierunkiem przeprowadzek Polaków nie była Wielka Brytania. Krajem, do którego najchętniej się przeprowadzaliśmy w ubiegłym roku, były Niemcy – wynika z najnowszego raportu Clicktrans.pl.  Okazuje się, że co 5. Polak decydujący się na wyprowadzkę z Polski wybierał Niemcy jako kraj docelowy.

Wielka Brytania: Pierwsza śmiertelna ofiara krwotocznej gorączki Lassa

Na podstawie zleceń serwisu wyraźnie widać, że kraje, do których przeprowadzamy się najczęściej lub z nich wracamy to Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.  Kraje te pozostają w czołówce od lat, ale w 2021 roku nastąpił spadek udziału wyprowadzek do Wielkiej Brytanii o prawie 9 p.p. w stosunku do roku 2020. Co ciekawe, spadł też udział powrotów z Wysp do Polski.

Przeprowadzki Polaków do Niemiec

– Obserwujemy spadek zainteresowania przeprowadzkami do Wielkiej Brytanii. Spada również udział powrotów z tego kraju do Polski w stosunku do innych kierunków, jak na przykład powrotów z Niemiec czy Holandii. Może być to efekt po Brexicie –  mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans. – Polacy chętniej wybierają kraje należące do Unii Europejskiej np. Niemcy jako cel przeprowadzki, a ci, którzy już osiedli w Wielkiej Brytanii, niekoniecznie planują powroty.

Mniej przeprowadzek do Polski

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w 2021 roku wśród przeprowadzek z Polski i do Polski ponad 70% stanowiły powroty do kraju, jednak w 2021 roku po raz pierwszy od 2014 roku spadł udział przeprowadzek do Polski.

Jeśli chodzi o kraje z czołówki tych, do których przeprowadzają się Polacy i z których wracają to jedynie do Hiszpanii przeprowadzamy się chętniej niż z niej wracamy. W przypadku pozostałych państw z czołówki zestawienia liczba przeprowadzek do Polski jest wyższa niż wyprowadzek.

Raport Przeprowadzki 2021 oparty jest na ponad 41 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2021. Pomimo wciąż trwającego trendu powrotów do kraju z emigracji, zauważalne są zmiany.

Clicktrans.pl to polski serwis łączący osoby i firmy poszukujące transportu z przewoźnikami. Portal działa od 2010 roku i rozwija się w całej Europie. Idea Clicktrans polega na połączeniu osób szukających transportu dużych przedmiotów z przewoźnikami jadącymi w tym samym kierunku.

Raport jest dostępny na stronie Clicktrans.pl.

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News