Przejdź do treści

Polski dowód osobisty – czy można go wyrobić w konsulacie?

01/08/2017 14:25 - AKTUALIZACJA 17/11/2022 19:53

Obywatele polscy przebywający na stałe poza granicami Polski mają prawo, a nie obowiązek, posiadania ważnego dowodu osobistego. Oznacza to, że osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim paszport, który poświadcza obywatelstwo polskie oraz tożsamość posiadacza, a także uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą.

Obywatele, którzy przebywają poza granicami Polski mogą dokonać wymiany dowodów osobistych po przyjeździe do Polski lub złożyć wniosek przebywając za granicą za pośrednictwem platformy  ePUAP.

Konsul nie jest upoważniony z mocy prawa do pośredniczenia w wydawaniu lub wymianie dowodu osobistego. Może natomiast potwierdzić profil zaufany na platformie ePUAP.

UWAGA!

Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku, zapisy na wizytę ws. ePUAP przyjmowane są drogą telefoniczną.  Na spotkanie należy zgłosić się z wydrukowanym wnioskiem o potwierdzenie profilu zaufanego oraz ważnym dokumentem tożsamości.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła.

Dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Złożenie wniosku  z pominięciem polskich znaków, uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.