Przejdź do treści

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech. Komu przysługuje i jak się o niego ubiegać?

23/05/2023 14:00 - AKTUALIZACJA 25/05/2023 20:49

Wiadomości z Niemiec – Pomoc dla bezrobotnych. Jeśli stracisz pracę, możesz otrzymać wsparcie finansowe. Aby jednak otrzymać je na czas, należy spełnić kilka warunków.
Czytaj także: Zmiany dla wszystkich posiadaczy prawa jazdy kategorii B, kierowcy będą zadowoleni

Pomoc dla bezrobotnych. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na termin

Każdy, kto pracuje zarobkowo i podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, jest automatycznie ubezpieczony na wypadek bezrobocia w ramach systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Miesięczna składka wynosi obecnie 2,6% i jest potrącana z wynagrodzenia. Podobnie jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia, pewne warunki muszą być spełnione, gdy świadczenia są należne, w przeciwnym razie wypłata nie zostanie dokonana. PRZECZYTAJ: Nieopodatkowana premia inflacyjna dla pracowników w Niemczech. Oto kto otrzyma do 3000 euro

Bezrobocie należy zgłosić z wyprzedzeniem do Federalnej Agencji Pracy. Jeśli nagle staniesz się bezrobotny, musisz to zgłosić tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie dotrzymasz terminu, możesz nie otrzymywać żadnych świadczeń przez określony czas – w najgorszym przypadku może grozić ci debet na rachunku bieżącym. Ale nie musi tak być.

Szczególnie ważne:

  • Powiadomić agencję pracy na piśmie o bezrobociu z trzymiesięcznym wyprzedzeniem,
  • Zgłosić nagłe bezrobocie w agencji pracy w ciągu trzech dni,
  • Przestrzegać terminów wypłaty zasiłku dla bezrobotnych,
  • Uwzględniać obciążenia rachunku bieżącego.

Płatność jest dokonywana w tym dniu miesiąca

Zasiłek dla bezrobotnych I jest zawsze wypłacany przelewem na rachunek bieżący pierwszego dnia miesiąca i odbywa się to z mocą wsteczną. Zasiłek dla bezrobotnych za styczeń jest zatem wypłacany dopiero pierwszego lutego. Jeśli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, płatność jest odpowiednio odraczana. Jeśli nie posiadasz rachunku bieżącego, istnieje inna możliwość.

Jeśli nie posiadasz własnego rachunku bieżącego lub Twój rachunek bieżący jest zablokowany, masz możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w formie płatności gotówkowej jako „zlecenie płatnicze do rozliczenia” za zryczałtowaną opłatą w wysokości kilku euro. Jest to możliwe w urzędach płatniczych Postbank i Deutsche Post.

>>> Świadczenia rodzinne w 2023 roku: Oto na jaką pomoc finansową mogą liczyć rodzice

Żródło: T-online.de, PolskiObserwator.de