Przejdź do treści

Niemcy gwarantują płacę minimalną i płatny urlop pracującym dorywczo

07/06/2024 18:40 - AKTUALIZACJA 07/06/2024 18:41

Praca dorywcza w Niemczech a prawo do urlopu – W Niemczech, kraju o silnie rozwiniętej gospodarce, jedną z popularnych form zatrudnienia jest tak zwany „Minijob”. Jest to specyficzny rodzaj pracy dorywczej, który pozwala pracownikom zarabiać do ustalonej kwoty bez konieczności opłacania wielu z obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych. Co ciekawe, mimo swojej elastyczności, Minijob nie oznacza braku praw pracowniczych. Przeciwnie, osoby zatrudnione w ramach tej formy pracy są chronione przepisami o płacy minimalnej oraz mają zagwarantowane prawo do płatnego urlopu. 

Limit zarobków na Minijob

Od 2024 roku, osoby zatrudnione w ramach tzw. Minijob mogą zarabiać średnio 538 euro miesięcznie. Jest to wynik podwyższenia płacy minimalnej do 12,41 euro na godzinę, co umożliwia roczne zarobki na poziomie 6.456 euro. Osoby wykonujące więcej niż jeden minijob muszą pamiętać, że ich łączne miesięczne zarobki nie mogą przekroczyć 538 euro. Jeśli suma wynagrodzeń z wszystkich prac minijob przekroczy tę kwotę, zatrudnienie przechodzi w kategorię midijob, co wiąże się z obowiązkiem opłacania wszystkich składek i podatków.
Przeczytaj także: Pułapka dotycząca wynagrodzeń w Niemczech. Tyle zostaje na rękę z płacy minimalnej

Jak obliczany jest urlop na Minijob

Osoby zatrudnione na Minijob często nie mają regularnego grafiku pracy, ponieważ pracują na przykład dwa dni w jednym tygodniu, a trzy dni w następnym tygodniu. Liczba dni przepracowanych w ciągu roku jest wykorzystywana do obliczenia prawa do urlopu. Organizacja Minijob-Zentrale zwraca na to uwagę w swoim biuletynie. Ustawowy minimalny wymiar urlopu można również ustalić za pomocą prostego wzoru.
Przeczytaj także: Cios dla pracowników branży budowlanej w Niemczech. Tysiące osób straci pracę

Aby obliczyć minimalną ilość urlopu, należy najpierw ustalić, ile dni w tygodniu pracują pełnoetatowi pracownicy dla tego samego pracodawcy. Jeśli firma pracuje zazwyczaj pięć dni w tygodniu, to przyjmuje się, że jest to 260 dni roboczych w ciągu roku. Dla sześciodniowego tygodnia jest to 312 dni roboczych w ciągu roku. Minimalna ustawowa ilość urlopu wynosi 24 dni w ciągu roku dla sześciodniowego tygodnia i 20 dni w ciągu roku dla pięciodniowego tygodnia. Minimalną ilość urlopu dla pracowników z umową Minijob można obliczyć, mnożąc liczbę dni urlopu określonych przez prawo przez liczbę dni roboczych, które indywidualni pracownicy przepracowują w ciągu roku: 260 lub 312. 
Jeśli wynikiem okazuje się ułamek, który wynosi co najmniej pół dnia urlopu, to liczbę przysługujących dni urlopu zaokrągla się w górę. 

Urlop na minijob – przykład

Przykładowo, jeśli ktoś jest zatrudniony na Minijob i pracuje 90 dni w roku w firmie, w której pełnoetatowi pracownicy pracują przez pięć dni w tygodniu, to będzie miał ustawowe prawo do siedmiu dni płatnego urlopu w ciągu roku: 20 dni urlopu x 90 dni roboczych: 260 = 6,92 dni. Warto pamiętać, że jeśli pełnoetatowi pracownicy tego samego pracodawcy mają prawo do urlopu wyższego niż minimalny wymiar urlopu określony przez ustawę lub umowę zbiorową, to również minipracownicy mają prawo do dłuższego płatnego urlopu. Obliczenia można wtedy odpowiednio dostosować.