w

7 rzeczy, które musisz wiedzieć na temat Urlaubsgeld, czyli dodatku urlopowego w Niemczech

Czym jest dodatek urlopowy w Niemczech? Kiedy pracodawca musi go wypłacić, a kiedy nie ma takiego obowiązku? Kiedy pracownik może się upomnieć o dodatek do urlopu? Wyjaśniamy.

1. Dodatek urlopowy (Urlaubsgeld) to dodatkowe świadczenie wypłacane pracownikom w Niemczech.

2. Tylko w nielicznych przypadkach prawo nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty dodatku urlopowego. Dotyczy to tych branży, w których prawa pracownicze i wysokość miesięcznego wynagrodzenia określają zbiorowe kontrakty pracy lub umowy zakładowe opracowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

3. W pozostałych przypadkach pracownicy otrzymują dodatek urlopowy, jeśli stosowny zapis na ten temat został zawarty w umowie o pracę.

4. Chociaż w większości przypadków wypłata dodatku urlopowego to dobra wola pracodawcy, to jednak są sytuacje, kiedy pracownik ma prawo się o niego upomnieć. Zgodnie z niemieckim kodeksem pracy obowiązuje zasada równego traktowania pracowników. Oznacza to, że jeżeli przez lata pracownicy danej firmy otrzymywali to dodatkowe świadczenie, to również pracownicy, którzy zostali zatrudnieni niedawno mają do niego prawo.

5. Utarty zwyczaj staje się prawem… Jeżeli dana firma od początku istnienia albo przez ostatnie x lat z rzędu wypłacała swoim pracownikom dodatek urlopowy nie może nagle tego zaniechać.

6. Nie ma określonego odgórnie terminu wypłaty dodatku urlopowego. Zwykle jednak pracownicy dużych korporacji i przedsiębiorstw otrzymują go na przełomie maja i czerwca. W mniejszych firmach wypłacany bywa również w innych miesiącach, tuż przed pójściem pracownika na urlop.

7. Ile wynosi dodatek urlopowy w Niemczech? Jak już podkreślimy na początku Urlaubsgeld nie jest wynagrodzeniem należnym pracownikowi, a jedynie jednorazowym bonusem, który otrzymują przeważnie pracownicy fabryk, korporacji i innych dużych firm. Wysokość dodatku urlopowego obliczana jest przeważniej w następujący sposób: kwota średniego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy (bez nadgodzin) podzielona przez 65 dni (5 dni pracy x 13 tygodni) i następnie pomnożona przez liczbę dni urlopu.

Źródło: PolskiObserwator.de

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2019 r.

Zobacz także:

Niemieckie prawo pracy. O czym warto wiedzieć?

 

Niemcy: Zabijał wstrzykując insulinę. Postawiono zarzuty polskiemu sanitariuszowi

Komunikat ws. uroczystości z okazji 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej