Przejdź do treści

Przełomowy wyrok Trybunału UE. „Dobre wieści dla wszystkich pracujących za granicą”

23/05/2024 13:50 - AKTUALIZACJA 23/05/2024 22:52

Prawa pracowników przygranicznych w UE, ważne orzeczenie TSUE w sprawie świadczeń – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowy wyrok dotyczący praw pracowników przygranicznych. Wyrok ten ma istotne znaczenie dla osób, które mieszkają w jednym państwie członkowskim, a pracują w innym. Dotyczy on między innymi Polaków pracujący w Niemczech czy Czechach, oraz mieszkańców tych krajów pracujący w Polsce – pisze „Business Insider Polska”.

Prawa pracowników przygranicznych w UE, przełomowy wyrok TSUE

Wyrok TSUE dotyczył sprawy Belga, który pracował w Luksemburgu, ale mieszkał w Belgii. Pracownik ten przez kilka lat pobierał dodatki rodzinne z luksemburskiego systemu świadczeń na dziecko, nad którym sprawował opiekę. W 2017 roku Caisse pour l’avenir des enfants de Luxembourg odebrała mu te dodatki, argumentując, że jako rodzina zastępcza nie ma do nich prawa, chyba że byłby rezydentem Luksemburga. Sprawa trafiła do luksemburskiego sądu kasacyjnego, który zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy takie zróżnicowanie warunków przyznawania dodatków jest zgodne z prawem Unii. Czytaj dalej poniżej
Przeczytaj także: Odbiorcy emerytury z Niemiec otrzymają wkrótce ten list. Brak odpowiedzi skutkuje wstrzymaniem świadczenia

TSUE orzekł 16 maja 2024 roku, że różnicowanie przyznawania świadczeń socjalnych w zależności od rezydencji jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Trybunał stwierdził, że odmienne traktowanie pracowników przygranicznych, którzy wnoszą wkład w system społeczny państwa, w którym pracują, poprzez płacenie podatków i składek, stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na przynależność państwową.

Praca za granicą a zasiłki

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 492/2011, pracodawcy powinni traktować pracowników przygranicznych na równi z pracownikami krajowymi pod względem warunków zatrudnienia, wynagrodzenia, a także przywilejów socjalnych i podatkowych. Wyrok TSUE potwierdza, że pracodawcy powinni zapewnić tym pracownikom dostęp do tych samych świadczeń, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Wyrok ten nie zmienia automatycznie przepisów krajowych, ale sądy i organy administracyjne powinny go uwzględniać. Jak tłumaczy Paweł Sych w rozmowie z portalem „Business Insider Polska” pracownicy przygraniczni, którzy czują się dyskryminowani, mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Warto podkreślić, że wyrok dotyczy relacji między pracownikiem a państwem, a nie między pracownikiem a pracodawcą.

„Wyrok Trybunału nie wywołuje jednak bezpośredniego skutku, czyli nie nie modyfikuje automatycznie przepisów danego kraju. Powinien być jednak uwzględniany przy stosowaniu prawa, w tym przede wszystkim przez sądy” – czytamy na stronach „Business Insidera”.

Wyrok TSUE jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia równego traktowania pracowników w Unii Europejskiej i może znacząco wpłynąć na sytuację wielu pracowników przygranicznych, w tym Polaków pracujących za granicą oraz cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.
Przeczytaj też: Coraz więcej Niemców przeprowadza się do Polski. Eurostat podał nowe dane