Przejdź do treści

Radość dla milionów cudzoziemców w Niemczech, w tym Polaków. Od 27 czerwca wchodzi w życie nowe prawo

17/06/2024 19:03 - AKTUALIZACJA 18/06/2024 06:10

Radość dla cudzoziemców w Niemczech, nowe przepisy wchodzą w życie od 27 czerwca 2024 roku – Nowa ustawa o obywatelstwie będzie miała wpływ na miliony pracowników z zagranicy ich rodziny. Czas oczekiwania na naturalizację zostanie skrócony. Każdy, kto wystąpi o niemiecki paszport będzie mógł zachować także obywatelstwo swojego kraju. Oto, najważniejsze zmiany, które wkrótce wejdą w życie.

Radość dla cudzoziemców w Niemczech, nowe przepisy wchodzą w życie od 27 czerwca 2024

Nowa ustawa o obywatelstwie niemieckim (BGBl. 2024 I nr 104). wejdzie w życie z dniem 27 czerwca 2024 roku. Zgodnie z nowymi przepisami imigranci będą mogli starać się o naturalizację już po 5 latach pobytu w Niemczech. Nowe przepisy umożliwią ponadto posiadanie podwójnego obywatelstwa. Ponieważ jednak zaostrzono wymogi dotyczące dochodów, niektórym cudzoziemcom trudniej będzie uzyskać niemiecki paszport.
Przeczytaj także: Radość dla milionów emerytów. Od 1 lipca 2024 otrzymają podwójną podwyżką

Po ilu latach Polak może uzyskać obywatelstwo niemieckie? Nowe zasady

Nowa ustawa pozwala uzyskać niemieckie obywatelstwo już po 5 latach pobytu w Niemczech, zamiast 8, bez konieczności rezygnacji z dotychczasowego paszportu.To dobra wiadomość także dla Polaków, którzy są zainteresowani uzyskaniem niemieckiego paszportu. Dla osób szczególnie dobrze zintegrowanych, istnieje możliwość ubiegania się o obywatelstwo już po 3 latach pobytu.
Prawo wejdzie w życie trzy miesiące po publikacji w Bundesgesetzblatt, czyli 27 czerwca 2024 roku,

Przegląd nowych regulacji:

  • Skrócenie okresów wymaganych do naturalizacji do 3-5 lat.
  • Możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa bez konieczności uzyskania wcześniejszego pozwolenia na zachowanie obywatelstwa.
  • Automatyczne nadanie obywatelstwa niemieckiego dzieciom urodzonym w Niemczech z rodziców obcokrajowców, jeśli co najmniej jeden z rodziców legalnie przebywał na terytorium Niemiec przez ponad 5 lat.
  • Uproszczenie testu na obywatela Niemiec i łatwiejsze zasady potwierdzania znajomości języka niemieckiego dla osób przybyłych do Niemiec jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec
  • Zaostrzenie kryteriów dotyczących wymaganych środków finansowych – osoby o niskich dochodach, pracujące na umowach zlecenie, emeryci i renciści mogą napotkać trudności w spełnieniu wymogów naturalizacji. Czytaj dalej poniżej
Obywatelstwo niemieckie po 5 latach

Wnioski o obywatelstwo, które zostały już złożone, ale jeszcze nie rozpatrzone, będą mogły być rozpatrzone według nowych zasad. Oznacza to, że wnioski złożone do dnia 26 czerwca 2024 roku (włącznie) mogą korzystać z bardziej korzystnych warunków, takich jak skrócone okresy naturalizacji czy możliwość uzyskania podwójnego obywatelstwa. 
Zgodnie z § 40a ustawy o obywatelstwie (StAG), dla wszystkich wniosków złożonych do dnia 23 sierpnia 2023 roku (włącznie), nadal obowiązuje poprzednia wersja ustawy, jeśli zawiera ona korzystniejsze postanowienia.