Przejdź do treści

Rozpoczęcie emerytury „przed czasem”, tylko nieliczni znają to prawo

28/06/2024 14:00 - AKTUALIZACJA 28/06/2024 14:00

Rozpoczęcie emerytury przed czasem. Emerytura jest kontrowersyjnym i szeroko dyskutowanym tematem w Niemczech. Standardowy wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony do 67 lat do 2031 r. bez żadnych odliczeń. Ta granica wieku będzie zatem miała zastosowanie do osób urodzonych od 1964 roku. Możliwe jest jednak również wcześniejsze przejście na emeryturę. Jak przejść na emeryturę już po 35 latach pracy?

Rozpoczęcie emerytury przed czasem jest to możliwe

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi limitu wieku dla osób ubezpieczonych długoterminowo oraz limitu wieku dla osób ubezpieczonych szczególnie długoterminowo. Deutsche Rentenversicherung wyjaśnia to na swojej stronie internetowej. Pierwszy z nich dotyczy osób, które mogą udowodnić, że mają co najmniej 35 lat ubezpieczenia emerytalnego. Mają one możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Jest to możliwe najwcześniej od 63 roku życia. Każdego roku potrącane jest jednak 3,6% emerytury.

Uznaje się, że byłeś ubezpieczony przez szczególnie długi czas, jeśli byłeś objęty systemem ubezpieczenia emerytalnego przez 45 lat. Osoby urodzone przed 1953 r. mogły przejść na emeryturę bez potrąceń w wieku 63 lat. Jednak również w tym przypadku wiek emerytalny jest obecnie stopniowo podnoszony, tak aby wszystkie osoby urodzone po 1964 r. mogły przejść na emeryturę bez potrąceń najwcześniej w wieku 65 lat. >>> Radość dla milionów emerytów. Od 1 lipca 2024 otrzymają podwójną podwyżkę

Co jest brane pod uwagę?

  • Obowiązkowe składki z tytułu zatrudnienia lub samozatrudnienia
  • Składki na mini-zatrudnienie opłacane wspólnie z pracodawcą. (Składki od samego pracodawcy są uwzględniane tylko proporcjonalnie)
  • Obowiązkowe składki i okresy uwzględniane z tytułu wychowywania dziecka do 10. roku życia.
  • Niezarobkowa opieka, obowiązkowa służba wojskowa i cywilna
  • Obowiązkowe składki lub okresy zaliczone z powodu otrzymywania świadczeń socjalnych. Świadczenia socjalne z agencji pracy w ciągu ostatnich dwóch lat przed przejściem na emeryturę tylko wtedy, gdy świadczenie zostało otrzymane z powodu niewypłacalności lub całkowitego zamknięcia pracodawcy.
  • Okresy zastępcze
  • Dobrowolne składki tylko w przypadku co najmniej 18 lat obowiązkowych składek
  • (Źródło: Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe)

Oznacza to na przykład, że uczniowie lub studenci mogą już zbierać okresy ubezpieczenia, nie będąc jeszcze w pełni zatrudnionymi. Mini-praca może być jednak ważna nie tylko przed przejściem na emeryturę. Wielu emerytów decyduje się również na pracę w niepełnym wymiarze godzin podczas emerytury. Przeczytaj także: Żegnajcie panele słoneczne: Oto wynalazek emeryta, zapewniający tanią energię