w

Zasiłek na dzieci w Niemczech, sposób jego przedłużenia na pełnoletnie dzieci

Zasiłek na dzieci w Niemczech. Zasiłek Kindergeld w Niemczech przysługuje także na pełnoletnie dzieci (także wtedy jeżeli mieszkają one w Polsce). Podpowiady jak otrzymać świadczenie.

Wypłacanie zasiłku na dziecko Kindergeld kończy się z upływem miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 lat. Jeżeli 18. urodziny przypadają w pierwszym dniu miesiąca, wówczas prawo do zasiłku wygasa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. Należy jednak pamiętać, że jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły, uczy się zawodu lub studiuje Kindergeld nadal przysługuje, ale trzeba złożyć nowy wniosek o świadczenie.

Warto wiedzieć: Na pełnoletnie dzieci, które uczą się zawodu lub studiują Kindergeld przysługuje aż do  25 roku życia.

Kindergeld w 2021 roku

Zasiłek na dzieci w Niemczech w 2021 roku

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko. W 2021 stawki kształtują się następująco:
219 euro na pierwsze i drugie dziecko
225 euro na trzecie dziecko
250 euro na każde kolejne dziecko.

Zasiłek na dzieci: do jakiego wieku jest wypłacany
Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– na dzieci uczące się do 25 roku życia
– na bezrobotne dzieci do 21 roku życia

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld, na dziecko które ukończyło 18 rok życia:

Zgodnie z przepisami zasiłek na dziecko przestaje być wypłacany w momencie osiągnięcia przez nie pełnoletności. Aby przedłużyć wypłacanie świadczenia konieczne jest złożenie nowego wniosku i załączenie odpowiednich dokumentów, to jest:

Niemcy: Polak przegrał sprawę w niemieckim sądzie. Pobierał jednocześnie 500+ i Kindergeld

– jeżeli dziecko nadal się uczy, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni
– jeżeli dziecko uczy się zawodu niezbędne jest zaświadczenie z zakładu pracy stwierdzające rodzaj nauki i czas jej trwania
– jeżeli dziecko ma przerwę w nauce, ze względu na to, że nie dostało się na kształcenie zawodowe należy przedłożyć dokument stwierdzający, że dziecko wnioskowało o przyjęcie, ale uzyskało odpowiedź odmowną
– w przypadku dzieci odbywających roczny wolontariat socjalny lub ekologiczny, wolontariat europejski lub wolontariat federalny należy przedłożyć zaświadczenie o odbywanym wolontariacie.
– w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy przedłożyć: legitymację inwalidzką lub inne urzędowe poświadczenie niepełnosprawności zawierające wskazanie wpływu niepełnosprawności na zdolność dziecka do wykonywania pracy zarobkowej.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o Kindergeld należy złożyć w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) właściwej dla miejsca zamieszkania.

Więcej informacji na temat warunków otrzymywania zasiłku Kindergeld na dzieci pełnoletnie można znaleźć tutaj https://www.arbeitsagentur.de/

Źródło: Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de

 

 

Wypadek polskiego busa na A4 w Niemczech: Pasażer zginął na miejscu, kierowca jest w ciężkim stanie

Zaginięcia Polaków za granicą: Najwięcej w Niemczech i w Holandii