Przejdź do treści

Transformation design z metodą: warsztat design thinking w Oerlinghausen

30/06/2017 12:43

Praktyczny & interdyscyplinarny warsztat pracy z metodą: design thinking w procesach rozwiązywania problemów & poszukiwania pomysłów.

każdy z nas może i powinien wnieść wkład w zrównoważony rozwój naszej planety. niszczenie środowiska. zmiany klimatyczne. eksploatacja. zasoby. energia. nierówność. ubóstwo. przemoc. nienawiść. itp. na te wyzwania – postrzegane zwykle jako zagrożenie – można i trzeba spojrzeć też inaczej – jako na wyzwanie do zmiany. pomyśleć. myśleć (samodzielnie). wymyśleć. zmienić dla siebie i innych. w swoim mikro-świecie i tym samym w świecie. wizja przyszłości powinna i musi być obietnicą, a nie czymś, przed czym musimy uciekać.

„żeby powstało możliwe, trzeba zmierzyć się z niemożliwym” (hermann hesse). do tego trzeba wbrew pozorom niewiele. wystarczy zacząć od siebie. taki też jest cel naszego warsztatu transformation design. wymyślanie „zmiany” to proces, który chcemy wspierać metodą design thinking. metoda ta – zorientowana na modyfikację niedziałającego i wynajdowanie innego– potrzebuje kreatywności. ta zaś jako opcja czegoś nowego pozwala iść naszemu światu dalej. nie jest ona aktem spontaniczności, ale systemicznym procesem. oznacza pracę i jest pracą, przy tym zawsze ciekawą.

będziemy poznawać i eksplorować metodę design thinking krok po kroku. pracować w małych interdyscyplinarnych i interkulturowych zespołach, wspierając je wiedzą z zakresu dynamiki grupowej. w celu optymalnego pobudzenia wyobraźni i kreatywności naszych uczestników, będziemy pracować nad konkretnym problemem, poszukując dla niego przy pomocy technik i narzędzi twórczego myślenia pomysłów na rozwiązanie. będziemy prototypować możliwości transferu rozwiązań do istniejących procesów i struktur społecznych.

punkt wyjścia: zmiana przez design to radość tworzenia, szczególnie, jeżeli swoimi kompetencjami i pomysłami, jak w przypadku naszego warsztatu, można dzielić się z innymi. kreatywnie razem z innymi dla innych. w wyjątkowej atmosferze pracy. w sercu lasu teutoburskiego.

zgłoszenia i terminy

terminy:
aplikacja: do 25.07.17 za pomocą linku: https://goo.gl/jxkatx
dzień przyjazdu – piątek 04.08.17
przywitanie uczestników i kolacja o 18.00
początek programu – sobota 05.08. o 9.30
koniec programu czwartek 09.08 o 14:00
wyjazd uczestników do 18.00

uczestnictwo:
zapraszamy zainteresowanych projektowaniem komunikacji, multiplikatorów i studentów różnych kierunków i wszelkich dziedzin, którzy nie ukończyli 27 lat; ciekawych świata, zmiany przez design, zmotywowanych do pracy warsztatowej w interkulturowym i interdyscyplinarnym zespole.

koszt:
60 euro (pobyt/nocleg/wyżywienie/materiały) + koszty podróży (zwrot kosztów podróży w wysokości stawki zryczałtowanej ok. 140 zł. po rozliczeniu projektu). warsztaty są dofinansowane przez polsko—niemiecką współpracę młodzieży

miejsce i kontakt

miejsce: villa welchen, am lehmstich 15, oerlinghausen (villawelschen.de)

osoba kontaktowa: dr dorota płuchowska ([email protected])

organizatorzy:
hvhs st.hedwigs-haus e.v. institut für migrationsund aussiedlerfragen w oerlinghausen (st-hedwigshaus.de)

zakład communication design instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego (http://pk.uni.wroc.pl/)
polsko-niemiecka współpraca młodzieży (http://www.pnwm.org)

team/prowadzenie
dr dorota płuchowska – doświadczony dydaktyk, trener i wykładowca w instytucie komunikacji międzykulturowej uniwersytetu wrocławskiego
konrad kocowski –startup-trainer – inqubator poznań

Źródło: Serwis Uniwerystetu Wrocławskiego