Przejdź do treści

Urlop dla uczących się pracowników w Austrii – oto, co warto wiedzieć

Tagi:
22/01/2024 12:00 - AKTUALIZACJA 22/01/2024 15:34

Urlop edukacyjny w Austrii: Obok ukończonego wykształcenia, dalsza edukacja jest jednym z głównych filarów sukcesu zawodowego. Austriaccy pracownicy mogą zdecydować się na urlop edukacyjny, jeśli spełnione są określone wymagania. Nie mają oni jednak do tego prawnego przywileju. O możliwości podjęcia urlopu i dalszego kształcenia decyduje pracodawca. Oto, co powinieneś wiedzieć na temat urlopu edukacyjnego, jeśli pracujesz w Austrii i chciałbyś poszerzać swoją wiedzę na kursach czy szkoleniach.
PRZECZYTAJ TAKŻE: Zła wiadomość dla tych, którzy marzą o wygraniu milionów na loterii. W życie weszły nowe przepisy

Powody, dla których warto skorzystać z urlopu edukacyjnego w Austrii

Z perspektywy zawodowej jest oczywiste, że dalsze działania szkoleniowe mają sens dla wszystkich zaangażowanych stron, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Aby pracodawca zgodził się na urlop edukacyjny, pracownicy potrzebują przekonujących argumentów:

  • Podjęcie inicjatywy pokazuje, że jesteś żywo zainteresowany dalszym kształceniem.
  • Jako pracownik zdobywasz dodatkowe kwalifikacje, które są przydatne dla Ciebie i Twojego pracodawcy.
  • Firma nie ponosi żadnych kosztów w związku z urlopem. Należy jednak zapewnić zastępstwo, jeśli pracownik jest niedostępny przez dłuższy czas.

Kolejną zaletą jest elastyczność czasowa oferowana przez zwolnienie z pracy. Na przykład, jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności językowe na kursie wieczorowym, musisz poświęcić część swojego wolnego czasu. Z drugiej strony, podczas urlopu edukacyjnego można spędzać czas nawet za granicą, ponieważ nie ma żadnych przepisów dotyczących miejsca, w którym można się dokształcać. Innym ważnym aspektem urlopu edukacyjnego jest możliwość uzupełnienia kwalifikacji edukacyjnych. Spektrum sięga od ukończenia szkoły średniej I stopnia do ukończenia praktyk zawodowych lub studiów.
Czytaj także: Istotne zmiany w austriackim prawie pracy w 2024 roku. Wszyscy pracownicy muszą o nich wiedzieć

Zabezpieczenie społeczne i finansowe podczas urlopu edukacyjnego

Nie da się tego zrobić bez strat finansowych, ale istnieje wsparcie ze strony Urzędu Pracy. AMS wypłaca dodatek szkoleniowy, którego wysokość odpowiada hipotetycznemu zasiłkowi dla bezrobotnych. Podczas urlopu edukacyjnego pracownicy na urlopie są objęci ubezpieczeniem społecznym, w tym ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym i na wypadek bezrobocia. Ponadto można podjąć pracę dorywczą. Takie zatrudnienie jest również możliwe u pracodawcy. Umożliwia to utrzymanie kontaktu z firmą. Zawsze jesteś na bieżąco z wydarzeniami w firmie.
Sprawdź: Tyle wynosi średnia miesięczna pensja w Austrii

Wymagania dotyczące przyznania urlopu edukacyjnego

Aby pracownik mógł skorzystać z urlopu edukacyjnego, musi zostać spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, musi istnieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pracownik musi być zatrudniony przez pracodawcę nieprzerwanie przez co najmniej sześć miesięcy i mieć więcej niż marginalne zatrudnienie. Ponadto wymagany jest dowód ukończenia programu szkoleniowego. Oznacza to, że program szkoleniowy musi być realizowany przez co najmniej 20 godzin tygodniowo, a organizator szkolenia musi potwierdzić czas jego trwania.

Studenci, którzy chcą wykorzystać urlop edukacyjny na naukę, muszą przedstawić dowód zdania egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych w łącznym wymiarze 4 godzin tygodniowo lub 8 punktów ECTS po każdym semestrze. Jeśli urlop edukacyjny ma nastąpić po urlopie rodzicielskim, musi on nastąpić bezpośrednio po ostatnim dniu zasiłku wychowawczego.
>>> Najlepiej płatne zawody w Austrii: Sprawdź, gdzie zarobisz najwięcej

Wybór szkolenia a zgoda pracodawcy

URLOP EDUKACYJNY

Najważniejszą rzeczą jest przekonanie pracodawcy o korzyściach płynących z urlopu edukacyjnego. Nie jest on do tego zobowiązany, ale może zdecydować, czy jest za jego udzieleniem. W każdym razie dobrym argumentem jest to, że dalsze szkolenie podnosi kwalifikacje, a zatem jest również przydatne dla firmy. Nawiasem mówiąc, kursy hobbystyczne nie liczą się jako dalsze szkolenie.

Dlatego też szkolenie, które planujesz odbyć, powinno być zgodne z wykonywanym zawodem. Na przykład doskonała znajomość języków obcych jest niemal niezbędna w firmach działających na arenie międzynarodowej. Bardzo dobra wiedza przynosi również korzyści w coraz bardziej cyfrowym świecie pracy. Inne programy szkoleniowe mogą koncentrować się na marketingu, obsłudze mediów społecznościowych, tworzeniu firmowych stron internetowych lub strategiach sprzedaży. Znajdź program szkoleniowy, który stworzy sytuację korzystną dla obu stron. Wyjaśnij swoje cele i wskaż korzyści.
>>> Pierwsza niemiecka firma wprowadza 8-tygodniowy PEŁNOPŁATNY urlop rodzicielski dla wszystkich pracowników

Procedura zapewniająca sprawny przebieg procesu

Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, ustal harmonogram. Jest rzeczą oczywistą, że pracownicy powinni brać pod uwagę potrzeby firmy. Na przykład, jeśli firma mocno koncentruje się na działalności świątecznej, planowany urlop edukacyjny w tym czasie nie jest wskazany. Pracownicy powinni omówić ten okres ze swoim pracodawcą, doprecyzować czas trwania urlopu edukacyjnego i przedstawić wszystko na piśmie. Wybierz organizatora programu szkoleniowego i upewnij się, że zaoferowano ci miejsce. Następnie należy złożyć wniosek o zasiłek na kontynuowanie nauki. Wniosek można złożyć najwcześniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem urlopu edukacyjnego lub najpóźniej pierwszego dnia. Wniosek składa się za pośrednictwem konta e-ams lub we właściwym AMS.
>>> Szukasz pracy w Austrii? Oto najważniejsze kroki, które musisz podjąć

Czas trwania urlopu edukacyjnego

Urlop edukacyjny może obejmować okres od co najmniej dwóch miesięcy do jednego roku. Program szkoleniowy nie musi odbywać się jednorazowo. Można realizować go w częściach. Jedna każda część musi trwać co najmniej dwa miesiące. Jeśli planujesz natomiast kolejny urlop edukacyjny, może on mieć miejsce najwcześniej cztery lata po rozpoczęciu ostatniego programu szkoleniowego. Źródło: finanz.at PolskiObserwator.de