Przejdź do treści

Ważne zmiany w abonamencie RTV w Niemczech od 2023 roku. Dotyczą milionów abonentów

21/01/2023 17:43 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:05
Abonament RTV w 2023 roku

Życie w Niemczech: Abonament RTV w 2023 roku w Niemczech – ważne zmiany. Abonenci muszą zwrócić uwagę na ważną zmianę, która weszła w życie na przełomie roku 2022/23! Rundfunkbeitrag 2023.
Przeczytaj koniecznie: Niemcy przeprowadzą kontrolę płatności za abonament RTV. Lepiej sprawdzaj skrzynkę pocztową

Kto musi płacić abonament RTV w Niemczech

Ostatnia podwyżka abonamentu RTV w Niemczech (GEZ) do 18,36 euro miesięcznie, weszła w życie z mocą wsteczną od 20 lipca 2021. Nowa stawka będzie obowiązywać do 2024 roku. Jest to miesięczna opłata uiszczana jest za każde mieszkanie na rzecz serwisu ARD ZDF Deutschlandradio. Abonament należy opłacać niezależnie od ilości urządzeń radiowych czy telewizyjnych znajdujących się w mieszkaniu oraz od ilości mieszkających w nim osób.
Czytaj także: Niemcy przeprowadzą kontrolę płatności za abonament RTV. Lepiej sprawdzaj skrzynkę pocztową

Każdy pełnoletni lokator/właściciel musi zarejestrować się w serwisie ARD ZDR Deutschlandradio. Abonament RTV w Niemczech jest płacony od gospodarstwa domowego. Oznacza to, że tylko jedna z osób żyjących w danym mieszkaniu musi się zarejestrować.

UWAGA!

Nie masz w mieszkaniu żadnego odbiornika telewizyjnego ani radiowego? Niestety mimo to musisz opłacać abonament! 

Gdzie dokonać zgłoszenia?

Na stronie internetowej www.rundfunkbeitrag.de można znaleźć formularze, które należy wypełnić online albo ściągnąć w formacie PDF. Wypełniony formularz należy odesłać na adres: 

ARD ZDF Deutschlandradio
Beitragsservice
50656 Köln

Kasy oszczędnościowe i banki w Niemczech zamykają tysiące kont. Oto kogo dotyczy ten problem. OBEJRZYJ 🎥🎥👇👇

Ważne zmiany w płatnościach abonamentu RTV w Niemczech od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku zmieniły się dane bankowe NDR, RBB oraz wspólne konto wszystkich nadawców państwowych. Uwaga płatnicy z obszarów nadawczych RBB (Berlin, Brandenburgia) i NDR (Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Dolna Saksonia, Szlezwik-Holsztyn) – podał na swojej stronie internetowej ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Na tej samej stronie można znaleźć nowe dane bankowe.

Zmiany dotyczą płatników z Berlina, Brandenburgii, Hamburga, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Dolnej Saksonii i Szlezwika-Holsztynu.

Ważne! Od 2022 r. przypomnienie o uiszczeniu opłaty licencyjnej jest wysyłane tylko raz w roku. Tym, którzy nie dotrzymają terminów, grożą odsetki za opóźnienie. Po upływie terminu płatności, abonenci mają cztery tygodnie na przelanie zaległej sumy.

Dopóki wysokość składki nie ulegnie zmianie, terminy płatności pozostaną takie same w kolejnych latach. Aby nie przegapić terminu płatności rat, warto zlecić pobranie składki za pomocą stałego polecenia przelewu. Zapewni to regularne opłaty. Według Bawarskiego Centrum Konsumenckiego z tej opcji korzysta już 73 proc. abonentów. Pozostałe 23 proc., czyli około 10,5 mln gospodarstw domowych, nadal samodzielnie zajmuje się płatnością.

Kiedy muszę się wyrejestrować? 

Przeprowadzasz się do innego mieszkania, za które jest już opłacany abonament albo wyjeżdżasz na stałe z Niemiec? W takich przypadkach musisz się wyrejestrować w serwisie ARD ZDF Deutschlandradio.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w Niemczech?

Z opłaty Rundfunkbeitrag zwolnieni są:

  • odbiorcy zasiłku socjalnego (Sozialhilfe);
  • osoby pobierające dodatek do emerytury oraz dodatek z tytułu częściowej niezdolności do pracy (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung);
  • odbiorcy zasiłku dla osób niezdolnych do pracy albo zasiłku dla bezrobotnych (Sozialgeld, Arbeitslosengeld II), o ile nie zostały przyznane dodatki, których wysokość przekracza wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego; 
  • styudenci korzystający z dofinansowania (BAföG) albo dofinasowania do nauki zawodu (BAB/ Ausbildungsgeld), w przypadku zamieszkania poza domem rodzinnym; 
  • odbiorcy zasiłku pielęgnacyjnego (Pflegegeld) na podstawie przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych.

Zwolnienie z opłat abonamentu RTV musi być urzędowo zatwierdzone.

Te osoby mogą wnioskować o obniżenie opłaty abonamentu RTV w Niemczech

O obniżenie Rundfunkbeitrag mogą wnioskować:

  • Osoby niewidome lub niedowidzące, u których stopień upośledzenia wynosi co najmniej 60%;
  • Osoby niesłyszące lub niedosłyszące, nawet jeśli użyją aparatów słuchowych
  • niepełnosprawni ze stopniem niepełnosprawności co najmniej 80%.

Obniżona opłata wynosi 6,12 euro miesięcznie.

We wszystkich wymienionych przypadkach niepełnosprawność musi być oznaczona symbolem RF w legitymacji osoby niepełnosprawnej.

źródło: Rundfunkbeitrag.de, PolskiObserwator.de