Przejdź do treści

Wiceszef polskiej dyplomacji w Berlinie

11/06/2019 10:28

Udział w obchodach 25. rocznicy powołania Fundacji Genshagen, a także rozmowy z premierem kraju związkowego Brandenburgia oraz z wiceprzewodniczącym Bundestagu były głównymi punktami wizyty wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Niemczech.

– Składając Fundacji najlepsze życzenia, apeluję, by nie ustawała w swoich ambicjach. To nie tylko okazja do świętowania, ale też do postawienia sobie nowych wyzwań – ożywienia Trojkąta Weimarskiego, wspólnego wspierania polityki rozszerzenia UE, podkreślania znaczenia prawdy historycznej o II wojnie światowej, budowania w Europie zaufania opartego na partnerskich relacjach między krajami – powiedział wiceszef polskiego MSZ podczas wystąpienia z okazji jubileuszu utworzenia tej instytucji.

MIN. SZYMON SZYNKOWSKI VEL SĘK W BERLINIE Fot. DARIUSZ PAWŁOŚ

Fundacja Genshagen, powołana przez Pełnomocnika Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów oraz Kraj Związkowy Brandenburgii, ma na celu wzmacnianie Europy w jej kulturowej różnorodności, zdolności do działań politycznych, spójności społecznej i wzroście gospodarczym. Szczególną uwagę poświęca relacjom niemiecko-francuskim i niemiecko-polskim oraz Trójkątowi Weimarskiemu. W swoim wystąpieniu wiceminister Szynkowski vel Sęk zwrócił uwagę, że historia Fundacji Genshagen odzwierciedla rozwój idei europejskiej, która „początkowo łączyła dwa najważniejsze kraje Europy Zachodniej, by z czasem poszerzyć swą formułę o kolejnego ważnego gracza, jakim jest Polska”. – Nieustannie pozostajemy otwarci na współpracę w formacie weimarskim, także na wysokim poziomie politycznym. ‎Warto także zaznaczyć, że Polska, Francja i Niemcy są wyrazicielami interesów i poglądów nie tylko swoich, ale także większych grup krajów – zaznaczył wiceszef polskiej dyplomacji.

Podczas wizyty w Berlinie wiceminister Szynkowski vel Sęk spotkał się także z premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke. Głównymi tematami rozmów były polsko-niemieckie relacje polityczne, wybory w Brandenburgii i współpraca regionalna. Wiceszef MSZ wyraził uznanie dla rządu Brandenburgii, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polski w zakresie realizacji postanowień Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy dotyczącej praw Polonii w Niemczech. – Z satysfakcją odnotowujemy intensywny polsko-niemiecki dialog polityczny. Ubiegły rok cechowały niezwykle ożywione kontakty na wszystkich szczeblach – podkreślił wiceminister Szynkowski vel Sęk, wymieniając przy tej okazji polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, których zwieńczeniem była przyjęta przez ministrów spraw zagranicznych deklaracja, w której wyrazili oni wolę rozwijania strategicznego partnerstwa między oboma krajami.

Wiceszef polskiej dyplomacji spotkał się także z wiceprzewodniczącym Bundestagu Hansem-Peterem Friedrichem oraz z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Norbertem Röttgenem. Przedmiotem rozmów była między innymi 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Omówiono także współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego,  sytuację polityczną w Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także aktualne wydarzenia z obszaru polityki wschodniej, w tym rozwój sytuacji na Ukrainie. Wiceminister podkreślił także konieczność przyspieszenia prac Bundestagu nad decyzją ws. budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar II wojny światowej.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych