Przejdź do treści

Wjazd do Niemiec w LUTYM 2022 roku – nowe wymogi dotyczące certyfikatów covidowych

30/01/2022 20:51 - AKTUALIZACJA 30/01/2022 21:10
wjazd do Niemiec 2022

Wjazd do Niemiec w LUTYM 2022 roku: Od lutego w krajach członkowskich UE zaczną obowiązywać nowe, złagodzone zasady do wymogów sanitarnych. Podróżni posiadający ważny unijny cyfrowy certyfikat COVID nie powinni podlegać dodatkowym ograniczeniom swobody przemieszczania się. Kraje członkowskie mogą jednak wprowadzać dodatkowe wymogi sanitarne. Przykładowo Niemcy wprowadzili zaostrzone wymogi dot. certyfikatów ozdrowieńców oraz nie uznają za osoby w pełni zaszczepione te, które otrzymały tylko jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Szczegóły poniżej

Podróż do Niemiec w lutym 2022 – wymogi sanitarne

Polska i wiele innych państw UE nadal znajduje się na liście wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet). Po za nielicznymi wyjątkami podróżnych obowiązuje KWARANTANNA, z której można uzyskać zwolnienie okazując paszport covidowy. Ważne: Niemcy wprowadzili przepisy, zgodnie z którymi certyfikaty ozdrowieńców ważne są tylko przez 90 dni. Po wjeździe do Niemiec trzeba też pamiętać, że do wielu miejsc takich jak restauracje, bary, hotele wstęp jest możliwy zgodnie z zasadą 2 plus. Szczegóły poniżej.

Wjazd do Niemiec w lutym 2022 roku

Polska i wiele innych państw UE uznawana jest od grudnia 2021 roku za obszar wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem (Hochrisikogebiet). Podróżni z Polski zobowiązani są do wypełnienia cyfrowego formularza rejestracji wjazdu na stronie https://www.einreiseanmeldung.de oraz do posiadania przy wjeździe otrzymanego potwierdzenia. Potwierdzenie jest sprawdzane przez przewoźnika, a w razie potrzeby również przez policję federalną w ramach obowiązków straży granicznej. Więcej informacji na temat elektronicznej rejestracji wjazdu do Niemiec znajdziesz w TYM ARTYKULE.

Kwarantanna po przyjeździe do Niemiec 2022

Podróżnych z rejonów wysokiego ryzyka obowiązują 10-dniowa kwarantanna, z której zwolnienie nastepujące na następujących zasadach:

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy uzyskują automatyczne zwolenienie z kwarantanny, jeśli w momencie rejestracji wjazdu załączą odpowiednie zaświadczenie. Certyfikat covidowy należy też mieć przy sobie w czasie podróży.

Osoby niezaszczepione wjeżdżające do Niemiec z obszarów wysokiego ryzyka podlegają kwarantannie. Jeśli w momencie wjazdu do Niemiec uzyskają negatywny wynik testu na Covid-19 (test antygenowy nie może być starszy niż 24h, a test PCR nie starszy niż 72h) mogą zostać zwolnione z kwarantanny po  5 dniach, jeśli wykonają po tym czasie drugie test i uzyskają wynik negatywny. W przeciwnym razie obowiązkowa kwarantanna trwa 10 dni.

Od 15 stycznia 2022 roku w Niemczech obowiązuje nowa definicja osób zaszczepionych i ozdrowieńców i nowe wymogi dot. paszportów covidowych:

Osobą w pełni zaszczepioną jest osoba, która spełnia kryteria określone przez Instytut Paula Ehrlicha, tzn. przyjęła (co najmniej) dwie dawki preparatu. Dotyczy to wszystkich dopuszczonych w Unii Europejskiej preparatów szczepionek: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) i COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson). Osoby szczepione tylko jedną dawką preparatu Johnson & Johnson NIE są już uznawane za w pełni zaszczepione dopóki nie przyjmą drugiej dawki (Johnson & Johnson) albo preparatu mRNA – Comirnaty (BioNTech/Pfizer) albo Spikevax (Moderna). Wobec wszystkich nadal wymagane jest, aby od drugiego szczepienia minęło co najmniej 14 dni.

Od 15 stycznia 2022 certyfikaty ozdrowieńców ważne są w Niemczech tylko przez 90 dni po chorobie.

Czytaj więcej na temat nowych wymogów dot. paszportów covidowych: 

Kto nie musi wykonywać testu przy wjeździe do Niemiec:

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 6 roku życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-90 dni po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary.

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przyjeździe do Niemiec

Z obowiązku rejestracji wjazdu (ale nie od obowiązku posiadania/okazania dowodu zaszczepienia, ozdrowienia lub testu!) oraz kwarantanny zwolnione są:

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby, które przejeżdżały przed wjazdem do Niemiec przez obszar ryzyka bez zbędnych postojów;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • pracownicy transgraniczni;
 • członkowie oficjalnych delegacji wracających do Niemiec przez część rządową lotnisk w Berlin-Brandenburg lub Kolonii/Bonn.
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze wysokiego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
  • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.

Wjazd do Niemiec na okres 24 godzin – brak obowiązku rejestracji wjazdu

Wjazd do Niemiec na okres do 24 godzin lub powrót z Polski po pobycie krótszym niż 24 godziny podlega mniejszym restrykcjom. Dotyczy to osób niezaszczepionych, dojeżdżających do pracy do pracy albo szkoły w Niemczech: obowiązek przedstawienia dowodu testu został ograniczony do dwóch badań w tygodniu. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie podlegają kwarantannie, ani nie muszą wykonywać testów przeciw Covid-19. Czytaj także: Podróż z Niemiec do Polski na zakupy. Zasady wjazdu i powrotu

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej

Przez cały czas obowiązywania obostrzeń władze niemieckie nie zapowiedziały wprowadzenia regularnych kontroli granicznych z Polską. Kontrole przy granicy z Polską mają charakter wyrywkowy. 

Obostrzenia na terenie Niemiec – zasada 3G, 2G Plus, 2G, czyli wymóg posiadania przepustki covidowej przy wejściu do wielu obiektów i w środkach transportu publicznego

Co oznaczają zasady 3G, 2G i 2G plus?

 • 3G: dostęp mają ozdrowieńcy, osoby w pełni zaszczepione lub przebadane
 • 2G: dostęp mają ozdrowieńcy lub osoby w pełni zaszczepione
 • 2G plus: dostęp mają ozdrowieńcy lub osoby w pełni zaszczepione, jeżeli mogą dodatkowo okazać negatywny wynik testu na koronawirusa lub posiadają zaświadczenie o przyjęciu dawki przypominającej

3G obowiązuje w miejscach pracy i w środkach transportu publicznego: w środkach transportu publicznego istnieje obowiązek noszenia masek OP lub FFP. Przepisy te znajdują zastosowanie również w odniesieniu do ruchu lotniczego.

2G obowiązuje w handlu detalicznym, miejscach i wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych (np. restauracje, bary, hotele, teatry): Sklepy z artykułami codziennego użytku (np. supermarkety, apteki, drogerie, księgarnie) pozostają otwarte dla wszystkich. W przypadku wysokiej liczby zakażeń w danym okręgu, kraj związkowy ma prawo zamknąć restauracje lub ograniczyć możliwość pobytu w hotelach.

W rejonach Niemiec wysokim wskaźnikiem zakażeń dostęp do gastronomii i instytucji kultury możliwy jest tylko w ramach zasady 2G Plus, czyli dla osób zaszczepionych lub wyzdrowiałych z Covid-19, którzy dodatkowo posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Zasada 2G Plus obowiązuje w gastronomii m.in. w Berlinie, Bremie, Hamburgu, Dolnej Saksonii, Nadrenii-Palatynacie, Kraju Saary, Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie

Ograniczenia kontaktów: Prywatne spotkania, w których biorą udział osoby niezaszczepione lub nie będące ozdrowieńcami, zostają ograniczone do własnego gospodarstwa domowego i maksymalnie dwóch osób z innego gospodarstwa domowego. Z powyższego wyklucza się dzieci do 14 roku życia.

Porady dotyczące zdrowia i zachowania w różnych językach można znaleźć w Federalnym Ministerstwie Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit).

Więcej informacji na temat obostrzeń obowiązujących na terenie Niemiec można znaleźć na stronie www.integrationsbeauftragte.de.

Wjazd do Polski z Niemiec w 2022 roku

Każda osoba przekraczająca granicę z Polską, powinna mieć przy sobie wynik testu na obecność koronawirusa (PCR lub antygenowy), który nie może być starszy niż 48 godzin.

Z obowiązku posiadania wyniku testu zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19 i ozdrowieńcy. Czytaj także: Wjazd do POLSKI z Niemiec w lutym 2022 roku

Więcej informacji na temat zasad sanitarnych obowiązujących przy wjeździe do Niemiec oraz odpowiedź na częste pytania (FAQ) można znaleźć na stronie niemieckiego Ministerstwa Zdrowia – Bundesministerium für Gesundheit oraz  Ambasady RP w Berlinie.