Przejdź do treści

Ci pracownicy zaczynają zarabiać więcej od 1 października 2022

30/09/2022 14:56 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:29
Wynagrodzenie w Niemczech od października 2022

Praca w Niemczech: Wynagrodzenie w Niemczech od października 2022. Z podwyżki skorzysta prawie 7 mln pracowników. Niektórym jednak nie przysługuje.

Wzrost płacy minimalnej od 1 października 2022

Ustawowa płaca minimalna w Niemczech (Mindestlohn) wzrośnie do 12 euro/godzinę od 1 października 2022 roku. Obecnie wynosi 10,45 euro. Z podwyżki skorzysta ponad sześć milionów osób. Zwiększa się także limit zarobków dla osób zatrudnionych na tzw. Minijob i Midijob oraz branżowe płace niektórych pracowników. Niektórzy pracownicy niestety NIE otrzymają podwyżki Mindestlohn.

Wzrost płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu budynków, czyszczeniu elewacji oraz myciu okien

Należy pamiętać, że w Niemczech obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych, których stawki są wyższe. Od 1 października wzrośnie płaca minimalna pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu budynków (do 13 euro/godzinę), czyszczeniu elewacji oraz myciu okien (do 16,20 euro/godzinę).

WAŻNE! Płaca minimalna obowiązuje za każdą godzinę pracy nawet wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie osiągniętej wydajności. Te tzw. porozumienia o wynagrodzeniu akordowym/ jednostkowym są dopuszczalne tylko wówczas, gdy wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę pracy nie wynosi mniej niż ustawowa płaca minimalna lub płace minimalne z układu zbiorowego. To oznacza, że sprzątaczka za każdą godzinę pracy musi dostać płacę minimalną dla branży sprzątania budynków, niezależnie od tego, ile pokoi czy metrów kwadratowych wysprząta.

Płaca minimalna pracowników tymczasowych 2022

Od 1 kwietnia 2022 roku minimalna płaca dla pracowników tymczasowych i pracowników agencyjnych wynosi 10,88 euro za godzinę. Kwota ta jest nieco wyższa od ogólnie obowiązującej w Niemczech płacy minimalnej. Polskie opiekunki zatrudniane przez agencje pośrednictwa do pracy w Niemczech, polscy pracownicy budowlani i wszyscy inni pracownicy tymczasowi muszą otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach jak pracownicy niemieccy. Zgodnie z porozumieniem zwartym przez związki zawodowe płace będą rosły w trzech etapach – najpierw do 12,43 euro w październiku tego roku, następnie do 13 euro w kwietniu 2023 roku, a w trzecim etapie do 13,50 euro w styczniu 2024 roku.

Wzrasta limit wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na tzw. Minijob i Midijob

Osoby zatrudnione na tzw. Minijob mają dwa powody do radości. Od 1 października, w związku z podwyżką płacy minimalnej w Niemczech, br. stawka ta wzrośnie z 450 do 520 euro. Jednocześnie wejdą w życie nowe przepisy, zmieniające zasady odprowadzania składek na  ubezpieczenie społeczne. Limit zarobków wzrasta także dla osób zatrudnionych na tzw. Midijob z 1300 do 1600 euro miesięcznie. Czytaj także: Reforma Minijob i Midijob. Duże zmiany od 1 października 2022

Ci pracownicy NIE otrzymają podwyżki Mindestlohn od października 2022

Istnieją jednak grupy pracowników, których ustawowe wynagrodzenie minimalne nie obowiązuje. Ustawowego wynagrodzenia minimalnego nie otrzymują:

  • pracownicy młodociani poniżej 18 roku życia bez zakończonego toku kształcenia zawodowego
  • pracownicy zarejestrowani w Niemczech jako osoby długotrwale bezrobotne podczas pierwszych 6 miesięcy po podjęciu pracy
  • określone grupy praktykantów
  • uczniowie zawodów.

Kto kontroluje, czy pracodawca wypłaca wynagrodzenie minimalne?

Wypłatę pracownikom wynagrodzenia minimalnego pilnuje kontrola finansowa ds. pracy na czarno (FKS) w ramach administracji celnej. Jeżeli stwierdzi ona, iż nie wypłacono wynagrodzenia minimalnego pracodawca jest narażony na grzywnę do 500.000 euro.

Płaca minimalna w Niemczech – informacje ogólne

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu Mindestlohngesetz z 11. sierpnia 2014 r. (BGBl. I S. 1348) obowiązuje w Niemczech od 2015 r. i zakłada, iż pracownicy nie mogą otrzymywać niższej płacy, niż ta ustalona przez rząd. Jednocześnie organizacje branżowe mają prawo do ustalania swoich stawek minimalnych, które oczywiście są wyższe.

Płaca minimalna w Niemczech: Odcinek z wypłaty w Niemczech

W Niemczech pracodawca jest zobowiązany do wręczenia pracownikowi tzw. odcinka w wypłaty.  Jest to pisemne pokwitowanie kwoty zarobionego wynagrodzenia oraz poszczególnych rodzajów dokonanych potrąceń.

>>> Lohnabrechnung: Wszystko co trzeba wiedzieć o pasku wypłaty w Niemczech

Nadgodziny, praca w święta, praca w nocy – ile wynoszą dodatki do pensji

Zgodnie z niemieckimi przepisami oprócz płacy minimalnej przysługują dodatki za pracę w nocy, dni świąteczne czy w trudnych warunkach. Dodatki te wynoszą:

  • za pracę w nocy – 20% stawki godzinowej;
  • za pracę w dni świąteczne i niedziele – 75% stawki godzinowej za prace w niedziele i święta wypadające w niedziele. Dodatek do pracy w niedzielę wielkanocną, w święto Zesłania Ducha Świętego, 1 maja, Święta Bożego Narodzenia oraz inne święta, które nie przypadają w niedzielę wynosi 200% stawki godzinowej;
  • za pracę w trudnych warunkach, które są naliczane ryczałtowo, np. za pracę na wysokościach należy się  dodatek w wysokości ok. 1,45-2 euro. Czytaj więcej: Prawo pracy w Niemczech: Dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta

Źródło: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)PolskiObserwator.de