Przejdź do treści

Zaległy urlop w Niemczech. Czy przepada?

23/08/2023 13:11 - AKTUALIZACJA 23/08/2023 13:12
Czy zaległy urlop w Niemczech przepada?

Praca w Niemczech: Czy zaległy urlop w Niemczech przepada? Każdy pracownik w Niemczech ma prawo do urlopu. Jego długość zależna jest od dni roboczych oraz rodzaju wykonywanej pracy. A co się dzieje, kiedy w ciągu roku pracownik nie wykorzysta wszystkich dni urlopu? Czy zaległy urlop przepada?
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Urlop wypoczynkowy w Niemczech w 2023 roku. Najważniejsze zmiany

Urlop w Niemczech. Ile dni płatnego wolnego przypada pracownikom w Niemczech?

Prawo do urlopu w Niemczech reguluje federalna ustawa (BUrlG). Według niej, wszyscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Obecnie przewidziane jest minimum 24 dni urlopu w roku w przypadku 6-dniowego tygodnia pracy oraz analogicznie 20 dni urlopu rocznie w przypadku 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin urlop wypoczynkowy jest obliczany proporcjonalnie na podstawie tygodniowego czasu pracy. Pełne uprawnienia urlopowe zaczynają obowiązywać dopiero 6 miesięcy od rozpoczęcia stosunku pracy. Jeżeli trwa on krócej niż 6 miesięcy, urlop przysługuje w wymiarze obliczanym proporcjonalnie (dwa dni robocze na miesiąc).

W przypadku stosunków pracy, wobec których obowiązuje układ zbiorowy, wymiar urlopu jest zwykle wyższy. Wobec młodzieży mają zastosowanie postanowienia ustawy o ochronie pracującej młodzieży. W zależności od wieku pracownika ustawa ta przewiduje do 30 dni roboczych urlopu rocznie. PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Zła wiadomość dla emerytów. To stało się po podwyżce emerytur w lipcu 2023

Czy zaległy urlop w Niemczech przepada?

Generalnie urlop trzeba wykorzystać w ciągu roku, ale niektórzy pracodawcy pozwalają na jego dalsze wykorzystanie. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w Niemczech nie przepada. Mówi o tym wyrok Federalnego Sądu Pracy w Erfurcie. z grudnia 2022 roku. Na tą wiadomość czekało miliony pracowników.

20 grudnia 2022 roku Federalny Sąd Pracy w Erfurcie (9 AZR 266/20) zadecydował! Prawo do urlopu nie ulega przedawnieniu! W orzeczeniu napisano, że urlop nie wygasa automatycznie po trzech latach. Ma to zastosowanie, jeśli pracodawcy nie poproszą swoich pracowników w odpowiednim czasie o skorzystanie z urlopu i nie ostrzegą ich o zbliżającym się przedawnieniu. Według Federalnego Sądu Pracy obowiązek poinformowania pracownika o zaległym urlopie spoczywa na pracodawcy i dotyczy on również pracowników długotrwale chorych. Więcej na tent temat pisaliśmy w artykule: Przełomowy wyrok Federalnego Sądu Pracy w sprawie zaległych urlopów. Czekało na to miliony pracowników w Niemczech

Choroba podczas urlopu

W przypadku choroby podczas urlopu, pracownik ma prawo do przerwania wypoczynku. Więcej na temat choroby podczas urlopu można przeczytać TUTAJ.

Urlop bezpłatny

Po wykorzystaniu płatnego urlopu można uzyskać urlop bezpłatny, jeżeli pracownik z powodu pilnych spraw osobistych potrzebuje dodatkowych dni wolnych.

Dodatkowy urlop

W wielu układach zbiorowych przewidziano, dodatkowo do wynagrodzenia za pracę, dodatek urlopowy. Prawo do dodatkowego płatnego urlopu mają osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (dodatkowo 5 dni roboczych w ciągu roku); osoby pracujące na zmiany naprzemienne, na zmiany oraz w nocy. Do 10 dni dodatkowego urlopu mają także prawo do tzw. urlopu edukacyjnego. Więcej na ten temat pisaliśmy w TYM artykule.

źródło: Arbeitsrechte.de, PolskiObserwator.de