Przejdź do treści

Niemcy: Ważne zmiany dotyczące opieki zdrowotnej

20/02/2022 19:57
opieka zdrowotna Niemcy 2022

Opieka zdrowotna w Niemczech 2022 – nowa ustawa wprowadza szereg zmian.

Nowe przepisy, rozszerzone regulacje, ulepszone usługi: Od 1 stycznia 2022 r. w Niemczech weszła w życie nowa reforma i „Ustawa o dalszym rozwoju ochrony zdrowia” obejmująca osoby ubezpieczone w tym kraju.

Reforma pielęgniarska: więcej korzyści w niektórych obszarach

Od 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowa reforma opieki zdrowotnej na mocy ustawy o rozwoju opieki zdrowotnej. W szczególności zmniejszy ona obciążenie finansowe osób przebywających w domach opieki. Otrzymają comiesięczną dotację na pokrycie kosztów opieki w domu, która zwiększa się wraz z czasem trwania opieki. Pacjenci będą mieli możliwość otrzymania większych sum pieniędzy na usługi pielęgniarskie i opiekę krótkoterminową. Wprowadzono również inne zmiany mające na celu ułatwienie lub poprawę opieki nad osobami korzystającymi z opieki i ich rodzinami.

>>>Zameldowanie i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Zasady specjalne przedłużone z powodu pandemii koronowej

Aby odciążyć opiekę zdrowotną w czasie pandemii, a także chronić pacjentów i osoby wymagające opieki, można obecnie łatwiej korzystać z niektórych usług u lekarza lub w szpitalu. W związku z utrzymującą się sytuacją pandemii wiele z tych usług nadal funkcjonować będzie w 2022 r. Na przykład nadal możliwe jest telefoniczne uzyskanie recepty i zwolnienia lekarskiego do siedmiu dni kalendarzowych. Dodatkowo lekarz może przedłużyć je o kolejny tydzień. 

Rozszerzenie elektronicznej teczki pacjenta (ePA) o kolejne usługi

Już od roku ustawowo ubezpieczeni zdrowotnie mogą korzystać ze swojej osobistej elektronicznej dokumentacji medycznej (ePA-Elektronische Patientenakte). Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych udostępniają aplikację umożliwiającą utworzenie i korzystanie z ePA. Od 2022 r. w aplikacji dostępne są nowe funkcje. Użytkownicy mogą zarządzać za pomocą aplikacji między innymi książeczką stomatologiczną lub książeczką badań dzieci. Ponadto od stycznia 2022 r. ePA udostępniona została użytkownikom komputerów, a także osobom ubezpieczonym, które nie mogą lub nie chcą korzystać z aplikacji. 

>>>Niemiecki Raport Płacowy 2022. Wysokość wynagrodzeń w zależności od branży, wykształcenia i lokalizacji

Zasiłek chorobowy na dzieci: przedłużenie prawa do zwolnień chorobowych

Prawo do większej liczby dni zasiłku chorobowego na dzieci będzie obowiązywało również w przyszłym roku. Przez cały rok kalendarzowy każdy rodzic pozostający w związku małżeńskim lub partnerskim ma prawo do 30 dni opieki nad jednym dzieckiem. Samotni rodzice mogą wykorzystać 60 dni roboczych. W przypadku większej liczby dzieci na jednego z rodziców przysługuje łącznie maksymalnie 65 dni roboczych, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – 130 dni roboczych. Jeśli z powodu pandemii dziecko musi być pod opieką rodziców w domu, można również wykorzystać dni chorobowe dla dzieci. Rozporządzenie jest obecnie wprowadzone do dnia 19 marca 2022 r.

Przełożenie wprowadzenia E-recept

Pierwotnie recepta elektroniczna, w skrócie e-recepta, miała zostać wprowadzona w całym kraju 1 stycznia 2022 roku. Rozpoczęcie e-recepty zostało na razie przesunięte. E-recepta podobnie jak poprzednia recepta papierowa będzie wystawiana w gabinetach lekarskich i szpitalach. Możliwe będzie skorzystanie z aplikacji e-recepta. Recepta będzie również drukowana w formie papierowej z kodem QR. Realizacja odbywać się będzie jak dotychczas w aptece.

Źródło: AOK.de, PolskiObserwator.de

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News