Przejdź do treści

Rozwód i separacja w Niemczech: 5 najważniejszych pytań i odpowiedzi

08/09/2022 08:00 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:31

Życie w Niemczech Jak wziąć rozwód w Niemczech? Procedury rozwodowe i separacyjne są w Niemczech stosunkowo proste, zwłaszcza jeśli oboje partnerzy wyrażą na nie zgodę. Jeśli Ty i Twój partner postanowiliście zakończyć swoje małżeństwo, macie do wyboru dwie opcje.

Jak wygląda postępowanie rozwodowe?

Jedynym dopuszczalnym powodem rozwodu w Niemczech jest rozpad związku małżeńskiego, który nie nadaje się do naprawy (nie bierze się pod uwagę przyczyn i nie przypisuje się „winy”). Ta nieodwołalna separacja jest zwykle poświadczona co najmniej rocznym okresem separacji, w którym obie strony wyrażają zgodę na rozwód. Jeśli jeden z partnerów wniesie sprzeciw, wymagany okres separacji wzrasta do trzech lat.

>>> Rozwód: czy opieka naprzemienna to dobre rozwiązanie?

Osoby mogą również zostać uznane za pozostające w separacji prawnej, jeśli wraz z małżonkiem mieszkają na stałe oddzielnie. Zwykle nie wymaga to dopełnienia żadnych formalności prawnych.

Czym jest prawo obce? Ważna informacja dla Polaków

Pozew rozwodowy musi zostać złożony przez partnera w sądzie rodzinnym najbliższym miejscu zameldowania. Jeśli oboje partnerzy wyrażą zgodę na rozwód, prawnik może reprezentować ich oboje.

Nierzadko sądy niemieckie zezwalają również na stosowanie prawa obcego. Jeśli Ty lub Twój partner jesteście obcokrajowcamimożecie poprosić sędziego o orzeczenie rozwodu zgodnie z prawem Waszego kraju (np. może to być sposób na obejście zasady jednorocznej separacji, jeśli w Waszym kraju nie ma takiej zasady).

Który rodzic przejmuje opiekę nad dziećmi po rozwodzie?

Konsensus prawny w Niemczech zakłada, że małe dzieci powinny mieć, w miarę możliwości, kontakt z obojgiem rodziców. Wspólna opieka nad dzieckiem jest zatem normą, a odpowiedzialność rodzicielska nie jest zazwyczaj brana pod uwagę przez sąd. Można jednak ubiegać się o wyłączną odpowiedzialność rodzicielską. 

Co z alimentami na dzieci i partnera?

Po rozwodzie lub separacji, w świetle prawa, oboje partnerzy nadal mają wobec siebie zobowiązania finansowe. A także do wszystkich dzieci, które mają razem. Roszczenia alimentacyjne są w Niemczech traktowane bardzo poważnie i starannie rozpatrywane przez sąd w celu ustalenia płatności proporcjonalnych do dochodów i majątku każdego z partnerów. Świadczenia alimentacyjne można również odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

>>> Prawo w Niemczech: Do kiedy należy płacić alimenty i utrzymywać pełnoletnie dziecko?

Oprócz alimentów na dzieci, małżonkowie są również zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz siebie nawzajem, jeśli po separacji jedno z nich nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie w wystarczającym stopniu.

Co z emeryturą?

Emerytury (ustawowe, pracownicze i prywatne) są również uznawane za część majątku małżeńskiego i zazwyczaj są dzielone równo po rozwodzie lub separacji. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy na składki emerytalne partnera negatywny wpływ miały obowiązki rodzinne, takie jak ciąża i wychowanie dziecka.

Czytaj także: Emerytura w Niemczech: 9 mitów, w które nie warto wierzyć

Żródło: Scheidung, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub