Przejdź do treści

Lohnabrechnung: Wszystko co trzeba wiedzieć o pasku wypłaty w Niemczech

02/05/2022 11:59 - AKTUALIZACJA 28/11/2023 16:03
Pasek wypłaty w Niemczech

Pasek wypłaty w Niemczech: Rozszyfrowanie paska wynagrodzeń w Niemczech przysparza problemów niejednemu pracownikowi. Oto co powinien zawierać i jak go odczytać.
Przeczytaj również: Płatny urlop ojcowski w Niemczech od 2024 roku

Pasek wypłaty w Niemczech

Pracujesz w Niemczech i otrzymujesz co miesiąc lohnabrechnung, czyli odcinek z wypłaty, ale do końca nie rozumiesz, co znaczą na nim wszystkie dziwnie brzmiące informacje? Oto jak odczytać niemiecki pasek z wypłaty.

W Niemczech wraz z pensją, zgodnie z zgodnie z § 108 GewO , każdy pracodawca jest zobowiązany do wydania każdemu pracownikowi odcinka wypłaty.

Co powinno znajdować się na pasku wypłaty?

Na odcinku powinny znajdować się dane pracownika (imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz wyznanie), numer identyfikacji podatkowej (Steuer ID) oraz numer Krankenkasse (kasa chorych), Sozialversicherungsnummer lub SV-Nummer (numer ubezpieczenia emerytalnego ), a także miesiąc, za który otrzymujesz wynagrodzenie.

Oprócz tego, na odcinku wypłaty znajdują się także inne informacje, jak Arbeitnehmer-Nr. lub Personal-Nr., czyli numer referencyjny pracownika w firmie, a druga to Eintritt lub Eintrittsdatum, czyli data rozpoczęcia pracy w firmie.

Informacje, na które należy zwrócić największą uwagę na odcinku wypłaty, to te dotyczące wynagrodzenia i wszelkich potrąceń. Przy tak wielu różnych rodzajach podatków i ubezpieczeń do zapłacenia, przeciętny pracownik w Niemczech ma potrącane co miesiąc około 40 procent swojej pensji brutto. O różnicach między pensją brutto a netto w Niemczech pisaliśmy TUTAJ.

Najważniejsze informacje dotyczące wynagrodzenia i wszelkich potrąceń

Wynagrodzenie brutto (Brutto Bezüge)

Ta część dotyczy Twojego wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem i innymi potrąceniami. Tutaj zobaczysz kwotę, którą obiecano Ci przy pierwszym zatrudnieniu.

Zaliczka na podatek dochodowy (Lohnsteuer)

Jest to zasadniczo zaliczka na podatek dochodowy (Einkommensteuer) płacona co miesiąc. Jest ona pobierana u źródła i odprowadzana przez pracodawcę bezpośrednio do Finanzamtu (urzędu skarbowego).

Lohnsteuer nie uwzględnia żadnych wydatków związanych z pracą ani innych odliczeń podatkowych, które możesz mieć, dlatego każdego roku należy złożyć zeznanie podatkowe.

Ponieważ w Niemczech obowiązuje progresywny system podatkowy, kwota podatku dochodowego, którą płacisz, jest uzależniona od wysokości Twoich zarobków. Zasadniczo im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz.

Dobra wiadomość jest taka, że każdy ma prawo do kwoty wolnej od podatku, którą można znaleźć na odcinku wypłaty w rubryce Freibetrag lub Steuerfreibezug. Od 2022 roku wynosi ona 9 984 euro dla osób fizycznych i 19 968 euro dla małżeństw, które zdecydują się na wspólne rozliczenie podatkowe.

Od wszystkich dochodów do kwoty 277 826 euro płaci się podatek dochodowy w wysokości od 14 do 42 procent. Wszystkie dochody powyżej tej kwoty będą opodatkowane stawką 45%.

Ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung)

Ubezpieczenie emerytalne wynosi w Niemczech aż 18,6 procent wynagrodzenia i jest ono płacone w połowie z pracodawcą.

W 2022 roku wysokość składki nie uległa zmianie, choć rząd planuje stopniowe zwiększanie składek, aby w 2025 roku osiągnąć poziom 20 procent zarobków. Oznacza to, że 10% będzie płacić pracownik a drugie 10% pracodawca.

Ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung) (KV)

Jest to kwota, którą co miesiąc płacisz za ubezpieczenie zdrowotne.

Ogólna stawka składki wynosi 14,6 procent pensji, przy czym pracodawca i pracownik płacą ją po połowie (czyli po 7,3 procent). Jeśli umowa nie uprawnia do zasiłku chorobowego, składka wynosi 14%.

Publiczne firmy ubezpieczeniowe mogą również zdecydować się na ustalenie dodatkowej składki w wysokości do 2,5%, którą mogą uzasadnić ofertą dodatkowych usług lub lepszej ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku osób ubezpieczonych prywatnie system działa nieco inaczej.

Miesięczne składki są obliczane jako opłata ryczałtowa zgodnie z taryfą, a nie jako procent od zarobków. W krótkim okresie czasu może to być tańsze dla osób o wysokich dochodach, choć koszty mogą wzrosnąć w przypadku choroby lub w miarę upływu lat.

Ubezpieczenie opiekuńcze (Pflegeversicherung)

Innym sposobem na odkładanie pieniędzy na czarną godzinę jest ubezpieczenie opiekuńcze (Pflegeversicherung). Składka ta wynosi 3,05 procent dochodu brutto, jeśli masz dzieci lub 3,40 procent dochodu, jeśli nie masz dzieci.

Składki na to ubezpieczenie są dzielone między Ciebie i Twojego pracodawcę.

Ubezpieczenie od bezrobocia (Arbeitslosenversicherung)

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest w Niemczech obowiązkowe. Składka jest równo dzielona między pracownika i pracodawcę.

Daje ono prawo do pobierania zasiłku w wysokości 60 procent dotychczasowego wynagrodzenia przez rok, w czasie poszukiwania innej pracy. Jest to tzw. Arbeitlosengeld I.

Ubezpieczenie wypłacane jest jeśli pracowałeś (i płaciłeś składki) przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Zasiłek przysługuje również w przypadku konieczności zwolnienia z pracy z powodu opieki nad nowonarodzonym dzieckiem lub choroby.

Jeśli po roku nadal pozostaje się bezrobotnym, przechodzi się do Arbeitslosengeld II, znanego jako Hartz IV.

Podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag)

Został wprowadzony w Niemczech w 1991 roku jako specjalny „podatek”, przeznaczony głównie na infrastrukturę i projekty we wschodnich Niemczech po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku.

W przeszłości podatek ten płacili prawie wszyscy, ale w ciągu ostatnich kilku lat zmieniono to i obecnie tylko 3,5 procent najlepiej zarabiających osób jest zobowiązanych do jego płacenia.

Oznacza to, że dotyczy on tylko tych osób, które zarabiają więcej niż 96 800 euro jako osoba fizyczna lub więcej niż 193 600 euro jako małżeństwo.

źródło: TheLocal, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub