Przejdź do treści

Weihnachtsgeld 2022: W listopadzie wielu pracowników otrzyma dodatkowe pieniądze

27/10/2022 20:56 - AKTUALIZACJA 09/11/2023 10:01
Dodatek świąteczny w Niemczech 2022

Praca w Niemczech: Wypłata bonusu świątecznego dla pracowników. Ile wyniesie w 2022 roku? Komu przysługuje dodatek świąteczny? Jego wysokość zależy przede wszystkim od branży zatrudnienia.

>>> Firmy w Niemczech zaczynają wypłacać dodatek ŚWIĄTECZNY. Wynosi on średnio od 300 do 2677 euro

Dodatek świąteczny Weihnachtsgeld wypłacany jest w Niemczech przeważnie wraz z pensją za listopad. Jest to dodatkowa pensja, premia lub bony towarowe, które otrzymuje znaczna część pracowników w Niemczech.

Komu przysługuje bonus świąteczny w 2022 roku – a kto jej nie dostaje?

Pracownikom z zasady NIE przysługuje premia świąteczna. Pracodawcy mogą decydować według własnego uznania, czy wypłacić ją pracownikom. W niektórych przypadkach, wypłata trzynastki jest jednak obowiązkowa.

Premia świąteczna jest wypłacana w branżach, w których prawa pracownicze i wysokość miesięcznego wynagrodzenia określają zbiorowe kontrakty pracy lub umowy zakładowe opracowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Zwykle zbiorowe kontrakty pracy stanowią, iż wysokość dodatku świątecznego powinna być taka sama jak wysokość miesięcznego wynagrodzenia, dlatego też w wielu branżach Weihnachtsgeld nazywany jest potocznie trzynastką (trzynastą pensją). Według Federalnego Urzędu Statystycznego około 90 procent pracowników objętych układami zbiorowymi w Niemczech otrzyma w 2022 roku premię świąteczną.

Dodatek świąteczny jest także obowiązkowy w przypadku, gdy pracodawca wypłacał premie świąteczne przez co najmniej 3 lata z rzędu.

Należy pamiętać, że z premii świątecznej nie można wyłączać poszczególnych pracowników. Wynika to z zasady równego traktowania pracowników.

Dodatek świąteczny w Niemczech 2022: Ci pracownicy otrzymają najwięcej pieniędzy

Wysokość premii bożonarodzeniowej – i innych dodatków specjalnych – jest zależna od zbiorowych kontraktów lub umów zakładowych. Tutaj również obowiązuje zasada równego traktowania. Pracownicy nie mogą być traktowani odmiennie bez podania ważnego powodu.

>>> Ile dni urlopu przysługuje pracownikom zatrudnionym w Niemczech

Według informacji Federalnego Urzędu Statystycznego, premia świąteczna brutto dla wszystkich pracowników w Niemczech w 2021 r. wyniosła średnio 2677 euro. Oznacza to wzrost o 1,9 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponadto średnia premia bożonarodzeniowa w wysokości 2695 euro jest o 5,5 procent wyższa na Zachodzie kraju niż na Wschodzie, gdzie pracownicy otrzymują średnio 2554 euro. Z drugiej strony nieco więcej pracowników we wschodnich landach ma prawo do premii świątecznej. W 2021 r. 88 proc. na wschodzie i 87 proc. na zachodzie otrzymało specjalny dodatek świąteczny.

Wysokość premii świątecznej zależy w dużej mierze od branży. W 2021 r. najwyższą premię świąteczną wypłacono pracownikom sektora „wytwarzania olejów mineralnych”. Tam pracownicy objęci układami zbiorowymi otrzymali średnią premię świąteczną w wysokości 5 651 euro. W sektorze „produkcji wyrobów chemicznych” – otrzymali natomiast 5 369 euro, a w sektorze energetycznym – 5 369 euro.

Z raportu Federalnego Urzędu Statystycznego, najniższe premie świąteczne wypłacane są pracownikom w sektorze „pośrednictwo i leasing pracowników”. Tutaj średnia wysokość dodatku świątecznego wynosi 301 euro i przysługuje 99,0% pracownikom objętych układami zbiorowymi. Również w sektorze hotelarskim obowiązuje premia świąteczna poniżej średniej i wynosi około 861 euro. Otrzyma ją 92,4% pracowników podlegających umowom zbiorowym.

Dodatek świąteczny w Niemczech w prywatnych firmach

W firmach niezwiązanych zbiorowym układem pracy dodatek świąteczny otrzymuje mniej niż połowa pracowników. W 2020 roku premię dostało około 42 proc. osób.

Opodatkowanie dodatku świątecznego

Trzynasta pensja, dodatek świąteczny, premie uznaniowe czy udziały w zyskach podlegają w Niemczech opodatkowaniu na takich samych zasadach jak miesięczne wynagrodzenie.

źródło: InFranken, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub