Przejdź do treści

Zasiłek Kindergeld w 2022 roku. Ile wynosi zasiłek rodzinny w Niemczech i kto może się o niego ubiegać

17/05/2022 18:20 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:06
Zasiłek Kindergeld w 2022 roku.

Zasiłek Kindergeld w 2022 roku. Kindergeld jest zasiłkiem rodzinnym wypłacanym wszystkim osobom posiadającym dzieci i pracującym w Niemczech. Ile wynosi Kindergeld w Niemczech 2022 roku? Kto może się ubiegać o jego przyznanie?

Zasiłek Kindergeld w 2022 roku. Ile wynosi?

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko. W 2022 stawki kształtują się następująco:
219 euro na pierwsze i drugie dziecko
225 euro na trzecie dziecko
250 euro na każde kolejne dziecko.

Wysokość świadczenia wypłacanego rodzinie w zależności do liczby dzieci wynosi:

 • dla  1 dziecka : 219 euro
 • dla  2 dzieci : 438 euro
 • dla  3 dzieci : 663 euro
 • dla  4 dzieci : 913 euro
 • dla  5 dzieci : 1163 euro

Zasiłek Kindergeld 2022 roku. Do jakiego wieku jest wypłacany?

Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– na dzieci uczące się do 25 roku życia
– na bezrobotne dzieci do 21 roku życia.

Zasiłek Kindergeld w 2022 roku Kto może się ubiegać o jego przyznanie?

O przyznanie zasiłku Kindergeld może ubiegać się rodzic, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech od co najmniej 6 miesięcy lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub który jest pracownikiem delegowanym. 

Zgodnie z niemieckim prawem, zasiłek rodzinny przysługuje na rodzone dzieci, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego, tj. dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przybrane.

Zasiłek Kindergeld w 2022 roku a świadczenie 500 plus w Polsce

Należy pamiętać, że jeśli w Polsce pobierane jest na dziecko świadczenie 500 plus wówczas państwo niemieckie wypłaci różnice pomiędzy wysokością świadczeń. W 2022 wprowadzono ułatwienia dla rodziców, którzy otrzymują 500 plus i pracują za granicą – w tym w Niemczech! Czytaj: >>>Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” w 2022 r. Oto, warunki przyznawania go rodzinom za granicą

Dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag

Kinderzuschlag jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego Kindergeld i wypłacanym co miesiąc wraz z nim. Wysokość dodatku zależy od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2022 dodatek do Kinderzuschlag wynosi 209 euro miesięcznie na dziecko. 0d 1 lipca 2022 roku wzrośnie o 20 euro. Dodatek mogą otrzymać rodzice, których dochody wynoszą co najmniej 900 euro miesięcznie (w przypadku pary) lub 600 euro (w przypadku samotnej matki lub ojca). Czytaj więcej: Kinderzuschlag w Niemczech w 2022 roku

W jaki sposób i w jakim terminie jest wypłacany zasiłek?

Kindergeld jest płacony przelewem na numer konta bankowego wskazanego we wniosku. To w jakim terminie zasiłek zostanie przelany, zależy od numeru Kindergeldnummer, a dokładniej od tego jaka jest jego ostatnia cyfra. Oto, konkretne daty, kiedy przelewy zostaną wysłane na konto świadczeniobiorców. Wszystkie miesiące 2022 roku>>>

>>>Kindergeld w Niemczech: Któremu z rodziców jest wypłacany? Zasady obowiązujące w 2022 roku>>>

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld?

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy
 •  Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres,
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z urzędu wojewódzkiego),
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia,
 • jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki,
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • w przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Sposób składania wniosku o Kindergeld

Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego drogą pocztową we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych (niem. Familienkasse).

Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld w 2022: Ile trzeba czekać na przyznanie świadczenia?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

Nowe stawki alimentów w Niemczech a zasiłek na dzieci

Od 1 stycznia 2022 roku wzrosły w Niemczech stawki alimentacyjne na dzieci. Więcej pieniędzy trzeba płacić zarówno na dzieci niepełnoletnie, jak i dorosłe. Od wysokości składki alimentacyjnej należy odjąć Kindergeld. W przypadku dzieci niepełnoletnich, odejmowana jest połowa świadczenia, natomiast u dzieci, które ukończyły 18. rok życia odejmuje się cały miesięczny Kindergeld. Czytaj więcej TUTAJ.

źródło: Bundesregierung.de, Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub