Przejdź do treści

Zwolnienie lekarskie w Niemczech: Ważna zmiana od 1 października 2021

06/10/2021 10:02 - AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26

Zwolnienie lekarskie w Niemczech: Od 1 października br. weszło w życie rządowe rozporządzenie, które wprowadza cyfrowe zaświadczenia o niezdolności do pracy (niem. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, w skrócie AU).

Zwolnienie lekarskie w Niemczech – okres przejściowy od 1 października 2021 do lipca 2022 roku

Od 1 października 2021 r. pracownicy mogą już prosić o wydanie cyfrowego zaświadczenia lekarskiego oraz bezpośrednie wysłanie go do kasy chorych. Ponieważ jednak nie wszystkie gabinety lekarskie posiadają odpowiedni sprzęt i oprogramowanie należy zapytać lekarza czy posiada możliwość telematycznej transmisji zaświadczenia.

Jak informuje portal Focus.de każda pracownik otrzymywać zwolnienie lekarskie także w tradycyjnej papierowej formie.

Ważne: Obecnie nadal każdy pracownik jest zobowiązany samodzielnie dostarczyć swojemu pracodawcy zaświadczenie o niezdolności do pracy, gdyż lekarze będą mogli je przesyłać dopiero do lipca 2022 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia pracownicy mogą obecnie wysyłać pracodawcy „żółte zwolnienie” pocztą, tak jak to robili do tej pory lub jeśli lekarz ma możliwość wydania  zwolnienia także w wersji pdf, wówczas pracownik może je wysłać do pracodawcy e-mailem.

Ponadto od 1 października pracownik może zeskanować papierowe zwolnienie lekarskie i w takiej formie wysłać je do firmy,  w której pracuje.

W przypadku wysyłki zaświadczenia AU e-mailem pracownik jest zobowiązany zachować pisemny oryginał, aby móc go okazać na wypadek kontroli. Czytaj dalej poniżej

 Krankenkasse w Niemczech. Jak wybrać najlepszą kasę chorych w 2021 roku

Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem od lipca 2022 roku w Niemczech dotychczasowe papierowe zwolnienia lekarskie wydawane w czterech kopiach będzie wydawane tylko w jednym egzemplarzu. Kasy chorych, lekarze oraz pracodawcy będą otrzymywać AU w cyfrowej wersji, a dokument w papierowej wersji będzie wydawany tylko do archiwum prywatnego pracownika. Wprowadzenie cyfrowej wersji zaświadczenia o niezdolności do pracy pozwali do ograniczenie biurokracji i zmniejszenie kosztów – nie będzie już trzeba wysyłać zwolnienia pocztą.

Należy pamietać, że niemiecki kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek przedłożenia zwolnienia lekarskiego do kasy chorych najpóźniej do czwartego dnia nieobecności w pracy. O samym fakcie niemożności przybycia do pracy z powodu choroby pracownik musi jednak zawiadomić swojego pracodawcę bezzwłocznie, to jest już w momencie, kiedy nie może stawić się do pracy z powodu problemów ze zdrowiem. Więcej informacji na temat zasada zgłaszania choroby w Niemczech można przeczytać w artykule: Zwolnienie lekarskie w Niemczech. Zasady dot. chorobowego, które powinien znać każdy pracownik

Źródło: Focus.de, PolskiObserwator.de