Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Rozbito grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi

Rozbito grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi.

Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi.

Akt oskarżenia dotyczy Dat P.H., Arkadiusza K., Rafała Ż. i Jacka F., którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, polegających na organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy, transportowaniu, przekazywaniu, przechowywaniu i przyjmowaniu osób, celem ich wykorzystania w pracy o charakterze przymusowym.

Przewoził kilkanaście osób

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie informacji uzyskanych po wypadku samochodowym, który miał miejsce w dniu 28 września 2015 roku, w pobliżu miejscowości Prusim. Sprawcą wypadku był jeden z oskarżonych – Rafał Ż. W kierowanym przez niego samochodzie przewożonych było kilkunastu pasażerów, którzy bezpośrednio po zdarzeniu uciekli do pobliskiego lasu. Wyżej wymienione osoby zostały odnalezione przez funkcjonariuszy Policji i wówczas okazało się, że są to cudzoziemcy. Żadna z zatrzymanych osób nie dysponowała paszportem lub innym dokumentem uprawniającym do pobytu na terenie Polski, jak również jakimkolwiek dokumentem tożsamości.

Materiał dowodowy zebrany w sprawie wskazywał jednoznacznie, że zatrzymane osoby nielegalnie przebywają na terenie Polski, ale jednocześnie są ofiarami handlu ludźmi. Dlatego też objęto ich stosowną pomocą. W toku śledztwa ustalono tożsamość tych osób, ich wiek i pochodzenie. Część z przewożonych osób stanowili małoletni.

Międzynarodowy charakter grupy

Nielegalnym transportem pokrzywdzonych z Wietnamu do krajów Europy Zachodniej, przez Rosję i Polskę, zajmowała się międzynarodowa grupa przestępcza. W trakcie podróży, pokrzywdzonym odbierano paszporty, pozbawiono ich wolności, stosowano wobec nich przemoc fizyczną. Na terenie Polski, w oczekiwaniu na dalszy transport, pokrzywdzeni przebywali w różnych lokalach na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, byli całkowicie uzależnieni od osób ich pilnujących, zarówno w zakresie poruszania się, czy wyżywienia i higieny. Transport pokrzywdzonych do Niemiec lub Francji, odbywał się pojazdami zorganizowanymi w tym celu przez członków grupy. Pokrzywdzeni, po dostarczeniu do kraju docelowego, byli wykorzystywani do prac przymusowych.

Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Źródło: Komunikat Prokuratury Krajowej


Zobacz także:

Skazano Polaka, który zmuszał rodaków do niewolniczej pracy

Obok Bułgarów i Węgrów Polacy jedną z nacji najbardziej zagrożonych handlem ludźmi