Przejdź do treści

Niemcy: Oto, co nas czeka, jeśli złamiemy kwarantannę

09/04/2020 19:46

Od 10 kwietnia w Niemczech zaczną obowiązywać nowe obostrzenia dotyczące osób powracających z zagranicy. Powstał katalog kar za nieprzestrzeganie kwarantanny.

W związku z pandemią koronawirusa niemiecki federalny sztab kryzysowy ogłosił, że od 10.04.2020 r. (piątek) do odwołania, zaostrzone zostają przepisy dot. zwalczania pandemii koronawirusa. 
Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny domowej dla wszystkich mieszkańców
, którzy wracają z zagranicy. Dotyczy ona zarówno obywateli Niemiec, Unii Europejskiej oraz krajów strefy Schengen lub osoby z tytułem pobytowym.

Kto musi poddać się kwarantannie?

9 kwietnia niemieckie kraje związkowe i rząd federalny uzgodniły ogólne regulacje w sprawie nowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Kwarantannie domowej muszą poddać się osoby, które wracają do kraju po co najmniej kilkudniowym pobycie za granicą (w zależności od landów może to oznaczać co najmniej 48-godzinny pobyt).

Kary za złamanie kwarantanny

Z komunikatu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że za złamanie kwarantanny możemy zostać ukarani karą grzywny w wysokości od 150 do 25 tys. euro, a w szczególności:

– za niepoddanie się kwarantannie po przyjeździe z zagranicy grozi kara: od 150 do 3000 euro

– jeżeli osoba powracająca nie zgłosi swojego przyjazdu do Niemiec miejscowym władzom może zostać ukarana grzywną w wysokości od 150 euro do 2000 euro

– podczas kwarantanny zabronione jest przyjmowanie w domu gości. Za złamanie tej zasady grozi grzywna od 300 do 5000 euro.

Kwarantanny a praca sezonowa

Na utrudnienia muszą przygotować się także pracownicy sezonowi, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem, osoby przyjeżdżające do pracy w Niemczech na co najmniej trzy tygodnie, również będą musiały podlegać 14-dniowej kwarantannie lub też pracodawca będzie musiał podjąć „równoważne działania”, służące zachowaniu higieny i ograniczenia kontaktów w miejscu pracy i zakwaterowania.

Kogo obowiązek kwarantanny nie dotyczy?

Obowiązek kwarantanny nie dotyczy:

– osób codziennie dojeżdżających do pracy w Niemczech (tzw. Pendlern) lub

– osób wyjeżdżających za granicę na kilka dni (np. osoby w podróży służbowej, serwisanci) i które nie wykazują symptomów choroby, a ich podróże są konieczne i nie mogą zostać odłożone

– oraz pracowników niektórych sektorów, m.in.: kierowców ciężarówek, busów, pilotów, personelu medycznego, czy stróżów prawa, osób, które przejeżdżają przez Niemcy tranzytem.

WAŻNE!

Osoby, których kwarantanna nie obowiązuje, muszą przedstawić specjalne zaświadczenie od pracodawcy. Za nieuprawnione wydanie takiego zaświadczenia pracodawcom grozić będzie kara od 2.000 do 25.000 euro.

źródło: DW.com, Arte.tv, PolskiObserwator.de