Przejdź do treści

Niemcy sprzedali obraz skradziony w Polsce. Berliński dom aukcyjny zabrał głos

03/12/2022 15:43
Niemcy sprzedali obraz skradziony w Polsce. Berliński dom aukcyjny zabrał głos

Wiadomości z NiemiecNiemcy sprzedali obraz skradziony z Polski:  Berliński Dom Aukcyjny Grisebach sprzedał akwarelę Kandinskiego „Kompozycja” skradzioną z Muzeum Narodowego w Warszawie za 310 tys. euro. Do sprzedaży doszło pomimo protestu resortu kultury oraz działań Ambasady RP w Berlinie. Dom aukcyjny Grisebach zabrał głos.
>>> Niemcy sprzedali obraz skradziony w Polsce: Nie pomogły prośby Warszawy. Szokujące zachowanie berlińskiego domu aukcyjnego

Niemcy sprzedali obraz skradziony z Polski. Nie pomogły prośby Warszawy

W ofercie niemieckiego domu aukcyjnego Grisebach odnaleziono akwarelę Wassilego Kandinskiego „Kompozycja” skradzioną ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 14 czerwca 1984 r. Do dnia dzisiejszego na odwrocie akwareli zachowała się pieczęć Muzeum Narodowego w Warszawie, która jednoznacznie wskazuje na jej pochodzenie. Proweniencja została również wskazana przez dom aukcyjny Grisebach. Świadczy to o tym, że praca Wassilego Kandiskiego znajdowała się w polskich zbiorach publicznych. Pomimo wielu działań podjętych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasadę RP w Berlinie dzieło zostało wystawione na sprzedaż 1 grudnia 2022 roku.

Akwarela została odnaleziona przez pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyniku monitoringu zagranicznego rynku dzieł sztuki. Resort zwrócił się do domu aukcyjnego Grisebach o wycofanie akwareli z aukcji, co umożliwiłoby jej dokładne oględziny oraz dalsze działanie w sprawie. Przesłana została również szczegółowa dokumentacja dot. skradzionej akwareli, która potwierdza jej proweniencję.
>>> Loty członków niemieckiego rządu na konferencję klimatyczną: “Trudno o większy absurd”

Stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sprzedaży skradzionej akwareli

W związku ze sprzedażą w niemieckim domu aukcyjnym Grisebach akwareli Wassilego Kandinskiego „Kompozycja”, skradzionej w 1984 r. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmie wszelkie możliwe kroki prawne w celu odzyskania dzieła.

Jednocześnie resort kultury podkreśla, że transakcję przeprowadzoną świadomie przez dom aukcyjny Grisebach uważa za wysoce nieetyczną i stojącą w sprzeczności ze standardami, które powinny obowiązywać na międzynarodowym rynku dzieł sztuki.

Dom aukcyjny Grisebach zabrał głos

Przedstawiciele domu aukcyjnego Grisebach twierdzą, że nie mają wątpliwości co do sprzedaży. „Zleciliśmy sprawdzenie tego dzieła i nie mamy żadnej wątpliwości co do aspektów prawnych. Mamy obowiązek sprzedaży wobec właściciela” – powiedziała z rozmowie z Deutsche Welle dyrektorka Grisebach Micaela Kapitzky. Nie udzieliła jednak odpowiedzi na dalsze pytania i nie wyjaśniła, jakie jest prawne uzasadnienie dla transakcji.

Deutsche Welle, PolskiObserwator.de