w

Przewóz gotówki do Niemiec: Czy istnieją jakieś limity?

Przewożąc nielegalnie gotówkę także w obrębie Unii Europejskiej, ryzykujemy konfiskatą 20 procent pieniędzy.

Przewóz gotówki do Niemiec. Czy istnieją jakieś limity w obrębie Schengen?

Czy wjeżdżając/wyjeżdżając do/z Niemiec musimy deklarować kwoty powyżej 10.000 euro?

Otwarte granice w ramach Schengen to jedno, a przewóz większych sum gotówki to drugie. Wjeżdżając do Niemiec z kraju należącego do UE i posiadając przy sobie kwotę równą albo przekraczającą 10.000 euro jesteśmy zobowiązani do powiadomienia o tym organów celnych oraz policji podczas ewentualnej kontroli. Środek lokomocji nie ma tu żadnego znaczenia.

3 czerwca w życie weszły regulacje unijnego rozporządzenia 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii, a także rozporządzenie wykonawcze do tego aktu, ustanawiające wzory niektórych formularzy oraz przepisy techniczne dotyczące skutecznej wymiany informacji na mocy tego rozporządzenia.

Nowe przepisy rozszerzyły definicję pieniędzy do “środków płatności”. Zalicza się do nich:

– gotówkę;
– zbywalne papiery na okaziciela;
– towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości;
– karty przedpłacone;

Waluty obce, np. dolary, czy franki szwajcarskie przelicza się według oficjalnego kursu w dniu odbytej kontroli.

Przewóz gotówki przez osoby wjeżdżające do UE

Sytuacja wygląda inaczej dla osób wjeżdżających do UE spoza Unii. Przekonał się o tym kilka dni temu 52-letni Polak, który podróżował ze Szwajcarii do Niemiec. W tym przypadku, jeżeli przewozimy „środki pieniężne” o wartości 10.000 euro albo więcej (lub równowartość w innej walucie), musimy zgłosić w formie pisemnej na specjalnym formularzu i na żądanie przedstawić takie „środki pieniężne” właściwym organom.

Kiedy możemy zostać ukarani grzywną?

Jeżeli podczas kontroli nie odpowiemy na pytanie funkcjonariuszy o ilości przewożonej gotówki albo odpowiemy niezgodnie z prawdą, możemy zostać ukarani grzywną, której wysokość może wynieść nawet 20 procent przewożonej kwoty!

Zdarza się także, że w niektórych sytuacjach przewożone pieniądze mogą nam zostać skonfiskowane w celu sprawdzenia ich pochodzenia.

Rozszerzono obowiązki osób przewożących pieniądze przez granicę, m.in. kurierów

Nowe przepisy, które weszły w życie 3 czerwca 2021 r. rozszerzyły obowiązki wszystkich osób za pośrednictwem, których pieniądze są przewożone przez granicę. Dotyczy to między innymi pieniędzy wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych. Więcej na ten temat CZYTAJ TUTAJ.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005

Niemcy: Porzucony noworodek znaleziony na polnej drodze. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości matki dziecka

Niemcy: Jeden z Trzech Króli usunięty z szopki bożonarodzeniowej. Został uznany za “zbyt rasistowski”