Przejdź do treści

Cierpliwość nie zawsze popłaca: Rola adwokata w Niemczech w sprawach o odszkodowania za wypadki komunikacyjne

28/02/2023 17:45

Rola adwokata w Niemczech w sprawach od odszkodowania.
Wiele razy w swoim życiu słyszeliśmy „cierpliwości, cierpliwości”, „poczekaj, powoli” i jeszcze jedno „wszystko w swoim czasie”. Opisywaliśmy w poprzednich artykułach, a dokładnie w artykule „Wilcza przysługa” problem jednego z naszych bohaterów, który miał problem z odzyskaniem odszkodowania, ponieważ kolega wprowadził go w błąd. Problem udało się rozwiązać dzięki interwencji Stowarzyszenia MOTOEXPERT. 
Dziś przybliżymy Państwu pewną dość niecodzienną sytuację, która może przyczynić się, że działając zgodnie z prawem, Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy nie wypłaci nam odszkodowania nigdy, a spowodowane jest to brakiem naszej wiedzy na temat procesu likwidacji szkód komunikacyjnych w Niemczech.
Czytaj także: Wypadek drogowy w Niemczech: Co robić i gdzie uzyskać pomoc. Odpowiedzi na częste pytania

Przykre zdarzenie, kolizja samochodowa, wypadek nie z Waszej winy. Cóż, życie. Na miejsce zdarzenia  wzywacie policję. 
Policja przyjeżdża, przesłuchuje uczestników zdarzenia, świadków itd. Dość istotne jest co i jak kto zeznaje. Znajomość języka ma w tym momencie bardzo duże znaczenie.  Zakończeniem tej czynności  jest wydanie protokołu z miejsca zdarzenia.

Zawarte w nim dane to: dane personalne uczestników zdarzenie, miejsce i czas zdarzenia.
Jedną z ważniejszych informacji jest numer akt policyjnych.
Otrzymaliście dokument i teoretycznie rozjeżdżacie się do domów. I co dalej ?
Należałoby zgłosić szkodę. Gdzie?
Macie w protokole dane personalne rzekomego sprawcy wypadku i numer rejestracyjny pojazdu.
To jednak nie wystarczy. Czekacie więc na jakieś pismo z policji, a dokładnie na szczegółowy opis, z którego wynika, że drugi uczestnik kolizji samochodowej był winny zdarzenia. Czekacie na dane Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym drugi uczestnik zdarzenia ma wykupioną polisę ubezpieczeniową OC itd.


Czytaj także:
>>>Odszkodowanie za wypadek w Polsce dla kierowcy z Niemiec – historia p. Sławomira
>>>Niemcy: Wypadek na terenie Niemiec i kłopoty z odszkodowaniem. Historia p. Wojciecha
>>>Polak posłuchał kolegi i narobił sobie kłopotów. Czego NIE robić w razie wypadku drogowego na terenie Niemiec

Czekać możecie  jednak nawet do końca życia. Nic takiego nie nastąpi. Policja nie ma żadnego obowiązku informowania Was o tym. Musicie podjąć własne działania. 
Pierwszą rzeczą jaką możecie zrobić to dysponując danymi osobowymi sprawcy i danymi pojazdu uczestniczącego w kolizji uzyskać dane Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Gdzie?
O te dane możemy się zwrócić wysyłając formularz zapytania ze strony www.zentralruf.de
Tu podajemy bezpośredni dostęp do formularza: www.zentralruf.de/online-anfrage/anfrageformular

Kolejnym problemem może być uzyskanie informacji o winie drugiego uczestnika zdarzenia. Jak zdobyć ten dokument ?
Macie dwa wyjścia. 
Możecie złożyć do Towarzystwa Ubezpieczeniowego formularz zgłoszenia szkody komunikacyjnej, podając dane drugiego uczestnika jako sprawcy kolizji. TU w drodze wyjaśnień skieruje odpowiednie pismo do sprawcy, z zapytaniem czy potwierdza uczestnictwo w kolizji i dodatkowo czy potwierdza swoją winę. Pismo za pismem, a czas leci.
Drugim sposobem jest kontakt z policją. Dysponujecie przecież numerem akt policyjnych.
I tu przykra niespodzianka. Policja nie przekaże wam  żadnych danych dot. sprawy. Nie macie wglądu w żadne akta sprawy. Nie jesteście jako przykładowy „Jan Kowalski” upoważnieni do otrzymywania jakichkolwiek danych dotyczących prowadzonych przez policję spraw. Kto więc może uzyskać takie dane?

Jedyną kompetentną  osobą do kontaktów z policją jest umocowany prawnie, reprezentujący wasze sprawy adwokat. To on w naszym imieniu, może zwrócić się do policji, podając numer akt o dane dot. zdarzenia i poprowadzić sprawę, aż do uzyskania odszkodowania. Jeżeli jesteście osobą poszkodowaną koszty adwokata pokrywane są z polisy OC sprawcy.

Aby przyspieszyć całą procedurę najlepszym wyjściem z sytuacji jest kontakt ze Stowarzyszeniem MOTOEXPERT, organizacją pozarządową, której zadaniem statutowym jest niesienie pomocy Polakom poszkodowanym w kolizjach samochodowych lub wypadkach.

Dział prawny Stowarzyszenia tworzą adwokaci i radcy prawni należący do organizacji lub z nią współpracujący.

Dzięki zapleczu doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w sprawach dotyczących szkód komunikacyjnych i zgodnie z zapisami treści Statutu organizacji możliwa jest:
1. Reprezentacja interesów prawnych Stowarzyszenia MOTOEXPERT
2. Reprezentacja interesów prawnych osób poszkodowanych w szkodach i zdarzeniach komunikacyjnych w Polsce i za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Samochodowych MOTOEXPERT, specjalizując się od wielu lat w opiniowaniu szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Polski oraz za granicą (m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Francji, Danii, Czechach, Chorwacji, Włoszech i innych krajach europejskich), prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z gronem kancelarii, adwokatów i radców prawnych zajmujących się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.
Autor artykułu: Stowarzyszenie Międzynarodowe Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

AKTUALIZACJA 28/02/2023 21:16