Przejdź do treści

Śmierć Polaka w Niemczech. Jakich formalności należy dopełnić?

14/06/2016 10:45

W razie śmierci obywatela polskiego za granicą pomocą przy załatwieniu formalności związanych z przewozem zwłok do Polski służą Konsulaty RP. W Niemczech działa 6 Wydziałów Konsularnych RP, ich adresy znajdziecie tutaj.

Zaświadczenie konsula na Przewóz Zwłok/Prochów

zgonDo przewozu zwłok lub urny z Niemiec do Polski konieczne jest zaświadczenie wydane przez polski urząd konsularny. Zaświadczenie wydawane jest: w przypadku zwłok – jedynie przedsiębiorstwu pogrzebowemu, w przypadku urny – również osobom prywatnym. W celu uzyskania zaświadczenia należy skompletować i przedłożyć w konsulacie oryginały następujących dokumentów (bez konieczności tłumaczenia na język polski):

Decyzję starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku, zezwalającą na przewiezienie ciała lub prochów osoby zmarłej do Polski i pochowania na miejscowym cmentarzu. Zaświadczenie administracji cmentarza nie jest wystarczające (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania zezwolenia/decyzji: międzynarodowy akt zgonu, świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu zawierające informację, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną);

akt zgonu (w języku niemieckim /STERBEURKUNDE/ lub na druku wielojęzycznym /AUSZUG AUS DEM STERBEEINTRAG/) albo zaświadczenie właściwego niemieckiego urzędu stanu cywilnego poświadczające, iż wystawienie takiego aktu nie było możliwe /BESCHEINIGUNG ÜBER ZURÜCKSTELLUNG EINER STERBEURKUNDE/ (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania aktu zgonu przez niemiecki urząd stanu cywilnego: akt urodzenia osoby zmarłej na druku wielojęzycznym, akt małżeństwa osoby zmarłej na druku wielojęzycznym w przypadku osoby, która pozostawała w związku małżeńskim);

w przypadku zwłok – zezwolenie na przewóz zwłok /LEICHENPASS/, w przypadku urny – zaświadczenie o spopieleniu /EINÄSCHERUNGSBESCHEINIGUNG/.

Opłata konsularna za wystawienie tego dokumentu wynosi 50 euro.
Przewóz zwłok

Techniczne wymogi trumny:

– zwłoki muszą znajdować się w szczelnie zalutowanym metalowym wkładzie do trumny,

– metalowy wkład powinien zawierać substancję absorbującą (co najmniej 5 cm),

– metalowy wkład musi być umieszczony w drewnianej trumnie.

Przy wystawianiu dokumentu tożsamości zwłok /LEICHENPASS/ przewoźnik może być poproszony o pisemne potwierdzenie przestrzegania międzynarodowych przepisów sanitarnych dot. przewożenia zwłok /BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ORDNUNGSGEMÄSSE EINSÄRGUNG/.

Przewóz urny

Techniczne wymogi urny z prochami:

– prochy powinny zostać umieszczone w szczelnie zalutowanym wkładzie, a następnie umieszczony
w urnie.

– urna może zostać przewieziona do Polski przez zakład pogrzebowy, osobę prywatna, lub przesłana pocztą.

– w każdym przypadku należy transportować urnę wraz z oryginałem zaświadczenia konsularnego.

Wszystkie koszty związane z przewozem zwłok/prochów do kraju ponosi osoba decydująca o pochówku w kraju. Wydział Konsularny nie ma możliwości pokrycia lub zaliczkowego opłacenia kosztów transportu zwłok.

opr. na podst. informacji Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie

 

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub