Przejdź do treści

Cios dla milionów pracowników. W 2024 roku otrzymają niższe wypłaty

16/01/2024 09:05 - AKTUALIZACJA 16/01/2024 09:06

Wiadomości z Niemiec: Cios milionów pracowników. Co roku niemieckie władze przeprowadzają aktualizację limitów składek na ubezpieczenie społeczne. W roku 2024 planowane jest ponowne dostosowanie tych limitów zgodnie z obowiązującymi trendami dochodowymi. W praktyce oznacza to wprowadzenie nowych limitów określających, jakie wynagrodzenia brutto mieszczą się w tych ramach. Niestety, dla wielu pracowników ta informacja może być niepokojąca, ponieważ może skutkować obniżeniem ich wynagrodzeń.
Przeczytaj koniecznie: Cios dla Polaków pracujących w Niemczech. Będą musieli pracować dłużej

Cios dla milionów pracowników w Niemczech

2024 rok przynosi niekorzystne zmiany: limity składek na ubezpieczenie społeczne ulegną modyfikacjom w 2024 roku. Dla niektórych pracowników oznacza to, że na koniec miesiąca ich wynagrodzenie netto może być niższe niż wcześniej. Istnieją pewne znaczące różnice między zachodnimi i wschodnimi Niemcami w obecnych obliczeniach.

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych opracowało projekt w tej sprawie. Przewiduje on, że obecne limity oceny zostaną podniesione w nowym roku. Limity te wskazują, jak wysokie musi być wynagrodzenie brutto, aby można było od niego pobierać składki na ubezpieczenie społeczne. Ministerstwo dzieli je na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.
>>> Tyle lat musisz przepracować w Niemczech, aby otrzymać emeryturę w tym kraju

Cios milionów pracowników

Limity składek na ubezpieczenie społeczne zostaną podniesione w 2024 roku

Składki są obliczane do pewnego limitu wymiaru składek, tj. dochodu brutto. Dochód powyżej tego limitu nie jest już brany pod uwagę. Oznacza to, że w tym przypadku nie są opłacane żadne składki, a zatem nie są naliczane żadne uprawnienia emerytalne. Ponieważ limity są obecnie podnoszone, więcej pracowników będzie należeć do tych kategorii. „Osoby o wyższych zarobkach również z czasem wyrosłyby z ubezpieczenia społecznego. Ich składki stawałyby się coraz mniejsze w porównaniu do ich dochodów”, wyjaśnia rząd federalny. Projekt określa następujące nowe limity miesięczne, które mają obowiązywać od 2024 roku:

  • Ubezpieczenie społeczne: 3535 euro (Zachód), 3465 euro (Wschód)
  • Pułap wymiaru składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne i na opiekę długoterminową: 5175 euro (Zachód i Wschód); od 2023 r.: 4987,50 euro
  • Limit obowiązkowego ubezpieczenia dla ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego: 5775 euro (Zachód i Wschód); od 2023 r.: 5550 euro
  • Ogólne ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: 7550 (Zachód), 7450 (Wschód); od 2023 r.: 7300 i 7100 euro
  • Ubezpieczenie emerytalne górników: 9300 euro (Zachód), 9200 (Wschód); od 2023 r.: 8950 i 8750 euro
    Przeczytaj koniecznie: Cios dla Polaków pracujących w UK. Będą musieli pracować dłużej

Roczny dochód jest również ważny dla punktu ubezpieczenia zdrowotnego. Wcześniej, aby być ubezpieczonym prywatnie, trzeba było zarabiać ponad 66 600 brutto rocznie. Nowy limit obowiązkowego ubezpieczenia wynosi jednak 69 300 euro. Urzędnicy służby cywilnej i osoby samozatrudnione są z niego zwolnione.

Limity są corocznie dostosowywane do trendów dochodowych w Niemczech. Niemiecki rząd wyjaśnia to w następujący sposób: „Zapewnia to stabilność zabezpieczenia społecznego”. Gdyby płace wzrosły, ale nie nastąpiłoby dostosowanie, osoby ubezpieczone w ustawowym systemie ubezpieczeń emerytalnych „otrzymywałyby proporcjonalnie niższe emerytury”. Źródło: InFranken.de, PolskiObserwator.de