Przejdź do treści

Dodatek świąteczny w Niemczech: Weihnachtsgeld w 2021 – ile wynosi i komu przysługuje

01/11/2021 19:45 - AKTUALIZACJA 13/11/2023 13:14

Dodatek świąteczny w Niemczech
Aktualizacja z dnia 13 listopada 2023 r.: Poniższy artykuł dotyczył wypłaty Weihnachtsgeld w 2021 roku. Aby dowiedzieć się kto AKTUALNIE ma prawo dodatku świątecznego w Niemczech przejdź do artykułu: Weihnachtsgeld w Niemczech, oto ile wynosi dodatek świąteczny i komu przysługuje oraz Wspaniała wiadomość dla milionów pracowników: Już w listopadzie 2023 otrzymają dodatkowe pieniądze

Aktualizacja z dnia 1 listopada 2021 r.: Dodatek świąteczny w Niemczech: w 2021 roku otrzyma 9 na 10 pracowników firm i przedsiębiorstw związanych zbiorowymi układami pracy. Jak poinformował w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) w 2021 roku świąteczną premię otrzyma 87,9 proc. pracowników zakładowych. Średnia wysokość dodatku świątecznego (Weihnachtsgeld) w 2021 roku wyniesie brutto 2677 euro. W niektórych branżach pracownicy dostaną jednak tylko 300 euro premii, a w innych ponad 5 500 euro. W firmach niezwiązanych zbiorowym układem pracy, dodatek otrzyma mniej niż połowa pracowników.

Dodatek świąteczny w Niemczech w 2021 roku

Dodatek świąteczny Weihnachtsgeld wypłacany jest w Niemczech pod koniec listopada. Według Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden w 87,2% pracowników układów zbiorowych w Niemczech otrzyma w tym roku premię świąteczną. Średnia wysokość premii świątecznej brutto wyniesie 2 677 euro. To o 1,9% więcej niż w 2020 r. (2 627 euro). Średnia premia świąteczna dla pracowników objętych układami zbiorowymi pracy w zachodnich Niemczech (2 695 euro) jest o 5,5% wyższa niż we wschodnich Niemczech (2 554 euro) – informuje Destatis. Czytaj dalej poniżej

>>10 faktów o Minijob w 2021 roku

Wysokość premii świątecznej zależy od branży

Wysokość wspólnie uzgodnionej premii bożonarodzeniowej jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych sektorach, w których można uwzględnić kilka układów zbiorowych. Ponadprzeciętna premia świąteczna zostanie wypłacona w 2021 roku m.in. w obszarze „wytwarzania olejów mineralnych”. Wszyscy pracownicy na podstawie układów zbiorowych otrzymują tam premię bożonarodzeniową w wysokości średnio 5 651 euro. Pracownicy sektora „wytwarzania produktów chemicznych”  otrzymają dodatek w wysokości 5369 euro, a w sektora „zaopatrywania w energię” na poziomie 5171 euro. W obu sektorach odpowiednio 98,8% i 98,0%, pracowników ma prawo do dodatku świątecznego.

Wysokie premie otrzymają też pracownicy sektora „Produkcja odzieży” (2 676 euro) oraz „Produkcja żywności i pasz dla zwierząt” (2 519 euro). W tych branżach premia przysługuje 100% lub 82,4% pracownikom objętych układami zbiorowymi.

Niskie premie świąteczne od 300 do 860 euro

Najniższą premię świąteczną otrzymują osoby zatrudnione na podstawie układów zbiorowych w sektorze „pośrednictwo i leasing pracowników”. Tutaj średnia wysokość dodatku świątecznego wynosi 301 euro i przysługuje 99,0% pracownikom objętych układami zbiorowymi. Również w sektorze hotelarskim obowiązuje premia świąteczna poniżej średniej i wynosi około 861 euro. Otrzyma ją 92,4% pracowników podlegających umowom zbiorowym.

Dodatek świąteczny w Niemczech w prywatnych firmach

W firmach niezwiązanych zbiorowym układem pracy dodatek świąteczny otrzymuje mniej niż połowa pracowników. W ubiegłym roku premię dostało około 42 proc. osób.

Kiedy pracodawca musi wypłacić dodatek świąteczny, a kiedy nie ma takiego obowiązku?

Tylko w nielicznych przypadkach prawo nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty dodatku świątecznego. Dotyczy to tych branży, w których prawa pracownicze i wysokość miesięcznego wynagrodzenia określają zbiorowe kontrakty pracy lub umowy zakładowe opracowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Zwykle zbiorowe kontrakty pracy stanowią, iż wysokość dodatku świątecznego powinna być taka sama jak wysokość miesięcznego wynagrodzenia, dlatego też w wielu branżach Weihnachtsgeld nazywany jest po prostu trzynastką (trzynastą pensją).

 >>Emerytura łączona polsko-niemiecka: To warto wiedzieć

W firmach, w których pracownicy nie są objęci układami zbiorowymi wypłata dodatku świątecznego to dobra wola pracodawcy, to jednak są sytuacje, kiedy pracownik ma prawo się o niego upomnieć. Zgodnie z niemieckim kodeksem pracy obowiązuje zasada równego traktowania pracowników. Oznacza to, że pracodawca nie może pominąć w wypłacie dodatku świątecznego niektórych pracowników. Dotyczy to także pracowników, zatrudnionych na tzw. małym etacie (Minijob).

W firmach niezwiązanych zbiorowymi układami pracy wysokość dodatku świątecznego. Średnio wypłacana jest kwota w wysokości od 60 do 80% wynagrodzenia miesięcznego. Premia świąteczna może być też wypłacana w formie bonów towarowych.

Opodatkowanie dodatku świątecznego

Trzynasta pensja, dodatek świąteczny, premie uznaniowe czy udziały w zyskach podlegają w Niemczech opodatkowaniu na takich samych zasadach jak miesięczne wynagrodzenie.

Zwolnione z podatku są premie świąteczne wypłacane w formie dodatków świątecznych.

Źródło: Destatis.de, PolskiObserwator.de