Przejdź do treści

Obywatelstwo niemieckie już po 5 latach pobytu. Oto wymogi

11/10/2023 17:28 - AKTUALIZACJA 24/10/2023 09:10
obywatelstwo niemieckie po 5 latach

Niemcy: Obywatelstwo niemieckie po 5 latach pobytu – nowe przepisy mają wejść w życie w styczniu 2024 roku. Oto, jakie obecnie warunki trzeba będzie spełnić, aby złożyć wniosek o naturalizację, a jakie wymogi mają zacząć obowiązywać od stycznia 2024 roku. Poznaj zasady nabywania obywatelstwa niemieckiego i koszty z tym związane.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Nowe zasady nabywania niemieckiego obywatelstwa? 'Tę deklarację powinien podpisać każdy’

Obywatelstwo niemieckie ze względu na pobyt

Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy, która zrewolucjonizuje zasady nabywania obywatelstwa niemieckiego. Teraz projekt zostanie teraz przekazany do Bundestagu. Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser, uważa, że jeśli parlament zatwierdzi nową ustawę, zacznie ona obowiązywać od stycznia 2024 roku. Oto, jakie warunki obecnie trzeba spełnić, aby uzyskać niemieckie obywatelstwo, jaki jest koszt naturalizacji i oraz co ma się zmienić od nowego roku. Warto przypomnieć, że obywatel Polski, który nabywa obywatelstwo niemieckie nie traci obywatelstwa polskiego.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Takie warunki trzeba spełnić, aby móc na stałe mieszkać w Niemczech

Po ilu latach pobytu można otrzymać obywatelstwo niemieckie


Niemieckie obywatelstwo można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy stwierdzenia pochodzenia. W tym przypadku należy udowodnić i potwierdzić, że któryś z naszych przodków posiadał obywatelstwo niemieckie lub niemieckie korzenie. To skomplikowana procedura, wymagająca przedłożenia wielu dokumentów. Drugim sposobem jest skorzystanie z prawa do naturalizacji. Obecnie można ubiegać się o obywatelstwo niemieckie po 8 latach pobytu. Od stycznia 2024 roku naturalizacja ma stać się możliwa po 5 latach. Należy jednak pamiętać, że osoby, które zawarły związek małżeński z obywatelem Niemiec mogą złożyć wniosek o obywatelstwo po 3 latach.
Czytaj więcej: Obywatelstwo niemieckie po ślubie: Jak je uzyskać

Co daje niemieckie obywatelstwo?

Wraz z naturalizacją stajesz się równoprawnym obywatelem Republiki Federalnej Niemiec ze wszystkimi prawami i obowiązkami obywatelskimi.

Posiadając obywatelstwo niemieckie nabywasz szereg praw:
– czynne i bierne prawo wyborcze, zarówno w wyborach lokalnych jak i wyborach federalnych
– dostęp do statusu urzędnika państwowego
– ochronę konsularną za granicą
– wszystkie prawa gwarantowane przez Ustawę Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec
– zwolnienie z obowiązku wizowego w wielu krajach na całym świecie

Przeczytaj koniecznie: Niemcy przygotowują ludność na sytuacje kryzysowe. Oto zalecenia dotyczące gromadzenia zapasów

Naturalizacja, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt w Niemczech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa  niemieckiego.
>>>Te pytania znajdują się w teście na obywatela Niemiec

Wszyscy cudzoziemcy, którzy ukończyli 16 lat składają wniosek samodzielnie, natomiast za dzieci i młodzież do lat 16 o naturalizację wnioskują rodzice.
Czytaj także: 4 sposoby na SZYBSZE uzyskanie niemieckiego obywatelstwa

Obywatelstwo niemieckie – wymagania

W 2023 roku cudzoziemiec, który mieszka legalnie w Niemczech od co najmniej 8 lat, ma prawo do naturalizacji, jeśli:
– może wykazać posiadanie środków finansowych, umożliwiających utrzymanie siebie i swojej rodziny bez korzystania z zasiłku socjalnego Hartz IV i innych zasiłków socjalnych,
–   potrafi wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Czytaj: JAK UDOKUMENTOWAĆ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE B1)
– jest w stanie zaakceptować wolnościowy, demokratyczny porządek podstawowy przewidziany w ustawie zasadniczej Federalnej Republiki Niemiec.
nie może posiada wyroku skazującego za czyn karalny.

Te same wymagania mają obowiązywać w 2024 roku, po wejściu w życiu przepisów, umożliwiających nabycie obywatelstwa po 5 latach. Obejrzyj materiał wideo lub przejdź do dalszej części artykułu poniżej

Przeczytaj koniecznie : Niemcy przygotowują się do zimy, zaskakująca decyzja rządu

Ile kosztuje uzyskanie niemieckiego obywatelstwa?

Proces uzyskiwania niemieckiego obywatelstwa wiąże się z dodatkowymi kosztami. Oto, ile wynoszą opłaty w poszczególnych przypadkach:

  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa na podstawie prawa do naturalizacji (długoletni pobyt w Niemczech; małżeństwo z obywatelem Niemiec) >>>>  255€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa na podstawie stwierdzenia pochodzenia >>>> 25€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez dzieci, wraz z rodzicami ubiegającymi się o obywatelstwo >>>> 51€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez dzieci, bez rodziców >>>> 255€
  • Opłata za test na obywatelstwo niemieckie >>>> 25€
  • Koszt świadectwa naturalizacji >>>> 25€

Gdzie złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa niemieckiego

W Republice Federalnej Niemiec przyznawanie obywatelstwa leży w gestii krajów związkowych. Informacje na temat tego, który urząd jest właściwy w sprawie naturalizacji można uzyskać w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania oraz lokalnych urzędach ds. cudzoziemców lub doradztwa dla migrantów. Informacje na temat można znaleźć także na stronie Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF).

Test na obywatelstwo niemieckie

Znajomość systemu prawnego i społecznego oraz warunków życia w Niemczech wymagana do naturalizacji jest zazwyczaj potwierdzana testem na obywatelstwo.
Test ten składa się z 33 pytań, z których 3 dotyczą kraju związkowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Przy każdym pytaniu należy wskazać jedną właściwą spośród czterech możliwych odpowiedzi. Aby zdać egzamin wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 17 pytań. W ostatnich latach statystycznie test zdaje 90 proc. osób.

Kto nie musi zdawać testu na obywatelstwo niemieckie

Nie musisz przystępować do testu, jeśli nie masz jeszcze 16 lat lub jeśli nie możesz spełnić wymagań z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku. Z testu naturalizacyjnego zwolnione są również osoby, które posiadają niemieckie świadectwo ukończenia szkoły lub są w stanie udowodnić, że pomyślnie ukończyły studia na niemieckim uniwersytecie w dziedzinie prawa, społeczeństwa, nauk społecznych, nauk politycznych lub administracyjnych.
Na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF) możesz wykonać próbny test na obywatelstwo i wyświetlić pełny katalog możliwych pytań.
Test naturalizacji online
Katalog ogólny online

Co się stanie z obywatelstwem polskim po uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa?

Prawo polskie nie zakazuje obywatelom polskim uzyskania obywatelstwa innego kraju. Mówi o tym ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r. z późn.zm). Oznacza to, że po uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa Polak nie traci obywatelstwa polskiego. Należy jednak pamiętać, że w Polsce obowiązuje zasada wyłącznego obywatelstwa. W praktyce oznacza to, że na terenie Polski obywatel zawsze jest traktowany jako Polak i musi posługiwać się polskimi dokumentami. Nie może się legitymować dokumentami obcego kraju, np. paszportem niemieckim.
Przeczytaj także: Emerytura w Niemczech po 5 latach pracy. Tak to działa w praktyce

Obywatelstwo niemieckie po 5 latach pobytu

Jeśli nowa ustawa zostanie zatwierdzona przez Bundestag od 2024 roku wnioski o obywatelstwo będzie można składać po 5 latach pobytu. Jeśli chodzi o obywateli UE wymagania dotyczące dokumentów, znajomości języka, testu na obywatela Niemiec i kosztów nie powinny znacząco różnić się od tych, obowiązujących obecnie. Źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), Tagesschau.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub