Przejdź do treści

Przymusowa kontrola systemów grzewczych. Właściciele budynków mają na to tylko kilka miesięcy

12/06/2024 17:00

Obowiązkowa inwentaryzacja systemów grzewczych. „Ustawa grzewcza”, oficjalnie znana jako ustawa o energetyce budowlanej (GEG), jest powracającym tematem kłótni politycznych. Ale niezależnie od tego, co myślisz o prawie, wielu właścicieli systemów grzewczych będzie musiało podjąć działania i przeprowadzić inwentaryzację do końca 2024 roku.

Obowiązkowa inwentaryzacja systemów grzewczych

O co dokładnie chodzi, reguluje § 71n , który dotyczy „Postępowania dla wspólnot właścicieli lokali mieszkalnych”. Ustępy 1 i 2 regulują obowiązki wspólnot właścicieli (WEG), które korzystają z ogrzewania typu „Etagenheizung” (ogrzewanie piętrowe) w swoich budynkach. Mówi się, że w Niemczech jest ich około czterech milionów – informuje portal Chip.de.

Wniosek o inwentaryzację należy złożyć do 31.12.2024 r.

Zgodnie z prawem WEG-i posiadający tego typu instalację ogrzewania mają obowiązek zwrócić się do uprawnionego kominiarza powiatowego o przekazanie im informacji zawartych w książce kominiarskiej w terminie do 31 grudnia 2024 roku. Informacje te obejmują:

  • Rodzaj systemu ogrzewania
  • Wiek systemu
  • Funkcjonalność
  • Nominalna moc cieplna

WEG powinni być w stanie podjąć świadomą decyzję dotyczącą przyszłych dostaw ciepła. O informację należy wystąpić do końca roku, zgodnie z prawem kominiarz ma wówczas obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu sześciu miesięcy. Do końca 2024 r. WEG muszą także uzyskać dalsze informacje od właścicieli mieszkań. Dotyczą one:

  • Stanu systemu grzewczego, który właściciele kondominium uzyskali z własnego doświadczenia w użytkowaniu lub od fachowców zajmujących się montażem
  • Wszystkie inne elementy systemu grzewczego, które należą do nieruchomości, takie jak rury i grzejniki, a także wszystkie modyfikacje, które właściciele mieszkań przeprowadzili lub zlecili we własnym zakresie.
  • Sprzęt zwiększający wydajność, który jest własnością odrębną. Właściciele budynków również muszą udzielić tych odpowiedzi na piśmie w ciągu sześciu miesięcy. >>> Nowe liczniki energii stają się obowiązkowe, zmiany wpłyną na wszystkie gospodarstwa domowe

Przygotowanie zebranych danych

Po zebraniu niezbędnych informacji, co zgodnie z ustawą musi nastąpić do połowy 2025 r., spółki zarządzające nieruchomościami muszą udostępnić właścicielom lokali skonsolidowaną wersję otrzymanych informacji w ciągu trzech miesięcy.

Informacje te powinny być zatem dostępne do 30 września 2025 roku. Jest jeszcze trochę czasu, ale ponieważ decyzje w kondominiach zwykle trwają dłużej, najlepiej byłoby umieścić ten temat w porządku obrad na następnym spotkaniu. Stowarzyszenie „Wohnen im Eigentum” zapewnia gotowe kwestionariusze dla członków. Przeczytaj także: Ogromny przekręt w Niemczech, oszuści wyłudzili ponad 1,2 mln euro od państwa i przelali na polskie konta bankowe