Przejdź do treści

Opłata gazowa w Niemczech: Odpowiedzi na najważniejsze pytania – ile wyniesie? Kogo dotyczy? Kiedy zacznie obowiązywać?

16/08/2022 12:50 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:57
Opłata gazowa w Niemczech. Pytania i odpowiedzi ile wyniesie kogo dotyczy kiedy zacznie obowiązywać

Życie w Niemczech – Opłata gazowa w Niemczech: Odpowiedzi na najważniejsze pytania – ile wyniesie? Kogo dotyczy? Kiedy zacznie obowiązywać?

Około połowa wszystkich domów w Niemczech jest ogrzewana gazem. Opłata gazowa ma na celu złagodzenie presji zmagających się z problemami dostawców poprzez przeniesienie na konsumentów prawie wszystkich dodatkowych kosztów rosnących cen importu gazu. Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania.


Opłata gazowa w Niemczech: Ile wyniesie?

Wysokość opłaty gazowej ma być początkowo stała: 2,419 centów za kilowatogodzinę. Wcześniej spekulowano o znacznie wyższych kosztach dodatkowych. Krążą wyliczenia, ile nowa opłata może kosztować konsumentów. Dla rodziny o zużyciu 20 tys. kilowatogodzin może to być 576 euro rocznie, dla gospodarstwa jednoosobowego 144 euro.

>>>>Wiadomo już, ile wyniesie opłata gazowa w Niemczech. Habeck podał szczegóły

Opłata jest przeliczana co trzy miesiące i może się zwiększyć lub zmniejszyć. Do tego może dojść 19-procentowy VAT, choć rząd niemiecki negocjuje z Komisją Europejską zwolnienie z tego podatku.

Opłata gazowa w Niemczech: Kiedy trzeba będzie ją opłacić?

Opłata gazowa zacznie obowiązywać już od października. Może jednak upłynąć trochę czasu, zanim dostawcy wystawią za nią rachunek. „Opłata zostanie prawdopodobnie doliczona po raz pierwszy na przełomie listopada i grudnia z pewnym opóźnieniem” – twierdzi Ministerstwo Gospodarki. Właściciele nieruchomości odczują to w pierwszej kolejności. Dla wielu lokatorów opłata może pojawić się dopiero w przyszłym roku w trakcie rozliczania mediów. Regulamin obowiązuje generalnie do września 2024 roku.

>>>Kryzys gazowy w Niemczech, umowa Niemiec z Katarem ZOSTAŁA ZABLOKOWANA

Opłata gazowa w Niemczech: Kogo właściwie dotyczy?

Wszystkie prywatne gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które wykorzystują gaz do ogrzewania, gotowania, podgrzewania wody lub produkcji towarów.

Dlaczego zdecydowano się na jej wprowadzenie?

W związku z atakiem na Ukrainę, Rosja dostarcza znacznie mniej gazu ziemnego niż ustalono. W efekcie lokalni importerzy muszą kupować gaz na rynku światowym po znacznie wyższych kosztach, podczas gdy nadal sprzedają je dostawcom gazu po ustalonych wcześniej niskich cenach. Ta luka zagraża istnieniu niektórych importerów. „Jeśli straty będą zbyt duże, firmom tym grozi niewypłacalność, a tym samym załamanie dostaw gazu do odbiorców indywidualnych i komercyjnych jako całości”- wyjaśniło Ministerstwo Gospodarki. Dlatego opłata ustalona przez koalicję pokrywa dodatkowe koszty importerów i rozkłada je na klientów. W praktyce organizuje to spółka Trading Hub Europe (THE), będąca wspólną filią importerów gazu. Federalna Agencja ds. Sieci, podlegająca Ministerstwu Gospodarki, dokonuje obliczeń.

>>>Nowy pakiet ulg w Niemczech. Skorzysta z niego około 48 mln osób

Które firmy skorzystają z opłaty za gaz w Niemczech?

Łącznie dwunastu importerów gazu zarejestrowało w THE swoje ponadwymiarowe koszty” – wyjaśniło Ministerstwo Gospodarki – „twierdzą, że wynoszą one 34 mld euro”. THE nie opublikował listy beneficjentów.

Opłata gazowa w Niemczech: Co z firmami, które odnotowują zyski?

Większość pieniędzy trafi zapewne do spółki Uniper, największego niemieckiego importera gazu. Obecnie koncern ponosi duże straty z powodu Rosji, dlatego rząd federalny ją wspiera. Zasadniczo jednak wydaje się możliwe, że importerzy gazu są na minusie w swojej działalności w Rosji, ale odnotowują zyski w innych obszarach. Tak jest w przypadku RWE (energia elektryczna) i Shell (benzyna). Ci dwaj dobrowolnie zrzekli się opłaty. O innych, być może podobnych przykładach nic jeszcze nie wiadomo.

Opłata gazowa w Niemczech: Czy rząd zamierza pomóc gospodarstwom domowym?

Wkrótce wszyscy podatnicy wykonujący pracę zarobkową otrzymają ryczałt energetyczny w wysokości 300 euro, który trzeba jednak opodatkować. Zniesiono opłatę za ekoenergię i podniesiono o 100 euro zasiłek na dzieci. W zależności od ilości osób, ulga państwowa może sięgać 600, 700 lub więcej euro na prywatne gospodarstwo domowe. Mimo to pomoc nie pokryje w całości dodatkowych kosztów energii i utrzymania. Z problemami muszą zmierzyć się w szczególności osoby o niskich dochodach.

>>>>Niemcy: Nadchodzi reforma dodatku mieszkaniowego. W ten prosty sposób sprawdzisz, czy Wohngeld przysługuje Ci już teraz

Trwają więc rozmowy na temat dodatkowego pakietu ulg – nie wiadomo, czy i jak szybko się pojawi. Na początek 2023 roku kanclerz Olaf Scholz zapowiedział wyższy dodatek mieszkaniowy dla osób o niskich dochodach oraz nowy dochód obywatelski (wcześniej Hartz IV). Z kolei lider FDP i federalny minister finansów Christian Lindner propaguje obniżkę podatków.

Merkur.de, PolskiObserwator.de